27 juli: Jobs prøvelser

“Men han kjenner den veien jeg fulgte. Prøver han meg, kommer jeg ut som gull.”

Job 23:10

Føler du vekten av en knusende byrde eller en smerte i hjertet? Jobs ord gir uoppmålelig trøst midt i en hvilken som helst prøvelse.

For det første kjenner Han veien jeg går. Gud er ikke uvitende om vanskelighetene dine, og Han er heller ikke usensitiv overfor smerten du føler. Han vet. Han er umiddelbart kjent med situasjonen din og tilstanden din.

Og dersom Han, den allvitende, allmektige, elskende Gud, tillater at en av Hans folk går igjennom vanskeligheter, så kan du hvile i sikkerhet om at der finnes et formål med det. Du kan kanskje ikke se det enda; det kan til og med hende at du er uenig med det. Men hvil i sikkerhet om at når Han har testet deg, så vil du komme ut av prøvelsen som radinert, renset gull.

Han har prøvd meg. Kilden til ilden kan være ondsinnede eller skadelige intensjoner fra andre, men til syvende og sist er det Gud som kontrollerer temperaturen og tillater deg å passere gjennom den. I Jobs tilfelle avsløre Bibelen at selveste djevelen var forfatteren av lidelsene hans; og likevel bekreftet Job korrekt at prøvelsen kom gjennom Herrens hånd (2:10).

Kjære troende, hvil i denne fantastiske sikkerheten, at Gud med ett er tilstede ved din side i prøvelsen din, og er også på sin trone i himmelen. Han vet om veien du går på, og Han hersker over hver minste detalj i vanskelighetene dine til du blir helliggjort i Hans herlighet.


 

Advertisement
%d bloggers like this: