Dag 16: Herren er mitt berg!

Vi kan ikke frelse oss selv fra synd eller fra fiendene våre. Akkurat som kong David roper vi ut til Herren, Han som ene og alene kan redde oss fra synd, død og ondskap. Les Davids lovprisningssang fra 2 Samuel 22 i Bibelen din. Så kan du kopiere ned de versene i notatboken din som du synes er mest oppmuntrende for deg akkurat nå.

Herren er mitt berg og min borg og min befrier, min Gud er klippen der jeg søker ly. Han er mitt skjold og min frelse, min styrke og mitt vern, min tilflukt, min frelser som frir meg fra vold.

2 Samuel 22:2-3

Se Guds godhet

Gå til hagen din eller en park i nærheten. Finn en stein. Hold på den mens du går. Husk at Gud lover å være ditt berg (en stor stein). Takk Ham for å fri deg gjennom Jesus!


 

Advertisement
%d bloggers like this: