14 mars: Omsorg for familien

“En som ikke har omsorg for sine nærmeste, og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en vantro.

1 Timoteus 5:8

Vi lever i en tiodsalder med selvrettferdiggjøring. Vi kan unnskylde eller forklare nesten alle personlige vaner eller handlemåter eller feil, og forsvare våre egne ,mangler. Men her skjærer Paulus gjennom alle lagene våre med selvforsvar og slår klart fast våre pliktere.

Dersom dere som er ektemenn og fedre ikke er påpasselige med å jobbe for å brødfø familene deres, gi dem husly og klær som trenges — så godt de klare — så er du ikke en kristen, samme hvor mye du protesterer mot dette.

Fakyum er at Paulus hevder ay du har fornektet troen på Krisus med dine handlinger; derfor er du verre enn en ikke-troende, fordi du bringer vanære til Kristi navn. Du kan ikke hevde å ha fellesskap med Kristus på den ene siden, og egoistisk og uforsiktiug nekte mot å hjelpe familien din til det som Kristus krever av deg.

Disse ordene synes gjerne å være strekr og harde, men i realiteten er de hjelpsomme og kjærlige. Vi kan kanskje bli fristet til å narre oss selv på dette området, dersom det ikke var gjort så klart for oss. Familiene våre lider kanskje på grunn av vår tanbkeløse forsømmelse,men Pulus har tvunget oss til å se dem.

Dersom du har feilet på dette områdset, så må du ikke gi opp; det er aldri for sent å oppheve din fornektelse av troen, å kaste av deg tvilen din, og viose din dedikasjon til Kristus ved å jobbe for velferden til din familie.


 

Advertisement
%d bloggers like this: