Vers 5

“Men Gud vet at den dagen dere eter av det, vil øynene deres åpnes, dere vil bli slik som Gud og kjenne godt og ondt.”

1 Mosebok 3:5

Dette verset starter med ordene “Gud vet” – eller “Elohim yada“. Den supreme, allvitende, allmektige og treeninge Gud vet alt. “Yada” betyr først og fremst å vite det vi ser, men kan også involvere de andre sansene også. Order kan oversettes på mange måter, som for eksempel “å være klar over”, “anerkjenne” og “erklære”. Gud er ikke bare Den som sitter inne med all kunnskapen, Han ber oss også om å lese Hans Ord for å få kunnskap og innsikt, slik at vi kan forsvare det vi tror på. Jakob 1:5 sier: “Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud – for Gud gir alle, villig og uten bebreidelse – og så skal han få den.” Legg til hva Peter sier i 1 Peter 3:15: “Vær alltid beredt til å forsvare dere for enhver som krever dere til regnskap for det håp som bor i dere!” Det er ikke bare at Gud vet alt, men vi burde også vite nok til å forsvare det vi tror på. 

Dersom du ønsker å finne hvor i Bibelen det står at Gud er allvitende, så slå opp 1 Samuel 2:3. Der leser vi: “Tal ikke så mange høye ord! La ikke frekke ord gå ut av deres munn! For en allvitende Gud er Herren, og han prøver alle gjerninger.” Gud kjenner til ethvert hjerte (1 Kongebok 8:38-39) og i Jobs bok leser vi mye om også Guds visdom. “Om han (Gud) ville åpenbare deg visdmmens hemmeligheter, at det er dobbelt forstand i dem. Da måtte du nok innse, at noe av din misgjerning tilgir Gud deg! Kan du fatte Gud med din forstand? Eller kan du finne ut hvor Den Allmektige har sin grense? Guds visdom, himmelhøy er den. Hva kan du gjøre? Dypere enn dødsriket er den. Hva vet du? Lengre enn jorden er dens mål og bredere enn havet. Om Gud drar fram, om han setter i fengsel og sammenkaller retten, hvem kan da hindre ham?” (Job 11:6-10). Les ellers Job 28:20-28, 38:4-31, 33-38 og 39:1-5 for mer om Guds visdom.

Slangen vet at Herren vet alt, og at Guds visdom omfatter alt i Edens hage og utenfor. Han legger imidlertid onde intensjoner til Guds mange atributter – som om Gud ikke ønsket alt godt for Adam og Eva, men holdt tilbake noe som ville være for deres beste. Han sier: “den dagen dere eter av det, vil øynene deres åpnes, dere vil bli slik som Gud og kjenne godt og ondt.” Slangen presenterer dette som om dette skulle være noe positivt, og Adam og Eva var for uslyldige til å vite bedre. Den dagen – “yom” betyr “en “varm dag”, som når solen står høyest på himmelen. Dette er samme ordet som ble brukt om dagene i skapelsesuken i kapittel 1. “Eter” er igjen ordet som betyr “å spise opp” – noe som kan muligens indikere griskhet, særlig dersom vi ser på negative betydninger av ordet. Det står så at “øynene” deres skal “åpnes” – et orde som i tillegg til “å åpne” også betyr “å bli observant”, noe som absolutt passer i denne forbindelse. Man kan selvsagt stille seg spørsmålet om å ha åpne øyne eller være observant er så ille. Det er en uendelig diskusjon om det var frukten som var problemet, eller det at de spiste av frukten som var så galt. I vår moderne tid er oppmerksomhet og åpne øyne sett på som noe positivt. Det at mennreskene brøt Guds påbud er selvsagt problemet her, og verden ble drastisk forandret etter de syndet, både straks etter de hadde gjort udåden, og videre etter Gud kom med sin straff – forbannelsen for slangen, kvinnen og mannen.

De siste ordene i verset er utrolig viktige. “Dere vil bli slik som Gud og kjenne godt og ondt.” Vi ser ofte på det som sies om at de skulle bli istand til å “kjenne godt og ondt” – “kjenne” er samme ordet som vi så overfor, “yada”, som brukes om Guds allvitenhet. Det er ikke bare at de skulle “kjenne til godt og ondt” – “godhet og onskap” – “gleder og sorger” – men de skulle vli som “Elohim“: en allvitende Gud som aldri ville dø. Denne løgnen som slangen her kommer med, finner vi igjen i flere andre religioner og kulter: ders skal bli som guder, eller der skal rett og slett bli guder! Ebkelte trosretninger lærer at en kan utvikle seg til å bli guder – ja, til og med få hver sin planet de kan herske over. Disse falske religionene har alle sitt utspring fra slangen i Edens hage – som hadde frekkheten til å fortelle Adam og Eva at de kunne bli allvitende guder!

En kan legge merke til slangens slue antydninger – Gud har visste dette hele tiden! Han spiller på sjalusi for å lure Adam – og særlig Eva – til å spise av frukten og gå mot det som Gud hadde sagt. Det minner om hva Sata selv sa i Jesaja 14:13-14: “Til himmelen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. Jeg skal ta sete på tingfjellet i det ytterste nord. Jeg vil stige opp over skyenes topper, jeg vil gjøre meg lik Den Høyeste.” Ettersom Satans opprør i himmelen slo feil, så forsøker han nå å få menneskene til å gjøre opprør mot Herren også. Leupolds foreslår en oversettelse som sier “dere skal eksistere som guder”, med andre ord: “dere skal eksistere klassen av høyere skapningert.” Slangen lovet store fordeler for Eva dersom de spiste av frukten. Sannheten var at de ville “falle” i synd – og bli kastet ut av hagen.

Som en avsluttende kommentar til dette verset – og noen av de andre versene også – om aty sp snart vi begynner å lytte til djevelen – og vile på Guds Ord – så er det trøbbel i gjære. Når vi begynner å tvile på Guds gode intensjoner for oss, og Hans kjærlighet for oss, så er vi på avveier. Satan vil bedra oss dersom han kan – om han ikke kan få oss tiol å tvile på Gud, så vil han forsøke å skade vitensbyrdet vårt. La oss huske Peters advarsel i 1 Peter 5:8: “Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke.” Selv når hanbruker listigere metoder, fprsøker han også å “oppsluke” oss.


 

Advertisement
%d bloggers like this: