16 juli: Tilgivelse av synder

“Jeg skriver til dere, barn, fordi dere har fått syndene tilgitt for hans navns skyld.”

1 Johannes 2:12

Du er en synder. Tankene dine, handlingene dine, og ordene dine er alle farget med egoisme, stolthet og utroskap. Du trenger tilgivelse.

Hvem trenger du å bli tilgitt av? Selv om du kan ha såret både venner og familie på din sti, så er den ene personen som alle har såret Herren Gud. Fordi Han er tvers igjennom god og hellig , så vil ikke Gud tillate synd og ondskap å gå ustraffet hen. Han vil ikke bare ignorere eller glemme det.

Men hvordan kan du bli tilgitt? Samme hvor god og kjærlig du kan være, så kan du ikke omgjøre syndene du har begått i fortiden, og selv en synd er for mange for en perfekt og hellig Gud til å overse. Så du kan ikke fortjene tilgivelse ved å utføre gode handlinger.

Johannes annonserer, imidlertid, at syndene dine er tilgitt deg for Hans (Jesu) navns skyld. På grunn av det perfekte og rettferdige livet som Jesus Kristus levde, og fordi Han døde på korset for å betale for synden, så kan du bli tilgitt gjennom Kristus. Han tok dine synder på seg selv, Han Han ga deg Hans perfekte rulleblad!

Syndene dine har da blitt tilgitt deg gjennom troen på Jesus Kristus. Og dersom Gud på denne måten fritt og oppofrende har tilgitt deg, hvordan skulle du da respondere til andre? Dersom du ikke har fortjent Guds tilgivelse, men Han istedenfor ga deg det likevel gratis til deg; hvorfor vil du da kreve at andre skal gjøre seg fortjent til din tilgivelse?


 

Advertisement
%d bloggers like this: