30 august: Hvorfor fikk vi Bibelen?

“Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd,”

2 Timoteus 3:16

Rettferdighet! Finnes det noen bedre ambisjoner, noblere aspirasjoner, eller høyere mål enn dette?

Gud kunne ha gitt oss en bok som utstyrte oss til å “bli rik raskt”. Han kunne ha gitt oss en ekst som inkluderte all vitenskapelig informasjon vi noensinne ville trenge til å helbrede enhver sykdom. Gud kunne til og med ha gitt oss en kopi av Livets Bok, som Johannes åpenbaring forteller oss inneholder navnene på alle barna Hans (20:15). Og likevel bestemte Han at det var viktigere å gi oss Bibelen. Hvorfor det? På grunn av hva den er i stand til å gjøre.

Hva kan den gjøre? Kan den gjøre oss velstående? Ja, med rikdom som ikke kan gå tapt eller bli stjålet. Kan den behandle sykdommene våre? Ja, med en salve som tjener sjelen. Kan den gi oss forsikringer om at vi vil bo i himmelen for alltid? Ja, ved å beskrive dem som evig liv er blitt lovet, og ved å instruere oss hvordan vi kan leve som dem.

Gud har tilsynelatende plassert en høyere verdi på disse åndelige kvalitetene enn Han gir materiell rikdom eller helse som Han kunne ha gitt oss. Burde ikke vi gjøre det samme? Burde ikke vi legge til side popularitet for renhet, sikkerhet for helliggjørelse, og komfort for konformitet til Kristus? Der finnes ingen lykke som er mer ekte enn en ren samvittighet og en tilfreds sjel. Og Bibelen gir oss instruksjoner på veien til dette.


 

Advertisement
%d bloggers like this: