Hans underfulle kjærlighet

For så har Gud elsket verden at Han ga sin sønn, den eneste, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå  fortapt, men ha evig liv.” (Johannes 3:16)

Dette gripende verset har blitt ett av de best kjente av alle Bibel-versene i hele verden. Via fjernsyn dukker det ofte opp på plakater under demonstrasjoner eller på bannere under sportsarrangementer, og det dukker av og til opp  i forbindelse med en kristen idrettsutøver. Men noen ganger, som ordtaket sier, “fortrolighet skaper forakt”. Kanskje en rask titt på dette fantastiske løftet vil være til velsignelse for leseren.

Nøkkelen til dette verset er det lille adverbet “så”. Sluttproduktet – evig liv – er absolutt kjempeviktig. Men det er kvaliteten på Guds kjærlighet som er understreket. Det er hvordan Gud elsket som regulerer dette løftet.

De som er kjent med dette skriftstedet vil sikkert huske at dette er en del av samtalen mellom Jesus og Nikodemus, en av Israels skriftlærde ledere. Nikodemus hadde nettopp spurt om prosessen som medførte at en ble “født på ny” og gjort til medborger i Guds Rike. I sin forklaring tok Jesus Nikodemus tilbake til Moses sine dager når de som hadde blitt bitt av slangen ble lovet livet dersom de så på en kopperslange som ble løftet opp påen stake (4 Mosebok 21:5-9). På samme måte sa Jesus at Han ville bli den som ble “løftet opp” slik at hver den som “trodde” på Ham ikke ville dø, men ha liv “inn i tidsaldrene”.

Jesus forklarer til Nikodemus “For” og her er forbindelsen til applikasjonen “ har Gud elsket verden at”. Hans Sønn ble betalingen som muliggjorde det som Skaperen vår alltid hadde planlagt inne i Sitt hjerte. Fordi Guds kjærlighet var formet slik, og var en del av Hans egen natur, så gjorde det mulig at Han ga “sin eneste sønn” slik at prisen for evig liv kunne bli betalt.

Denne kjærligheten og gaven som bøle oppfylt i historien ble Han utsett til på forhånd, før verdens grunnleggelse” (1 Peter 1:20). Dette var ingen følelsesmessig reaksjon av Gud. Dette var ensidig kjærlighet formet av den treenige Guds karakter og design. Å si at “Gud er kjærlighet” er å bekrefte den evige realiteten av Guds natur. Å si at “Gud er hellig” er å uttrykke den ubegripelige, uforanderlige essensen av Hans karakter.Denne “kjærligheten”  var så “krevende” at den hellige Gud måtte gi Sønnen sin for å utøve sin kjærlighet og opprettholde sin uforanderlige rettferdighet (Romerne 3:26).

Denne kjærligheten ble gitt og forutbestemtmens vi ennå var syndere” (Romerne 5:8). Du og jeg ble født i synd, lever livene våre neddykket i synd, og er helt ute av stand til å forstå dødsangsten og pinen til Guds hellige Sønn som ba i GetsemaneMin Far, hvis det er mulig, så la dette beger gå Meg forbi! Men ikke som Jeg vil, bare som Du vil!” (Matteus 26:39) Korsets ondskapsfulle tortur ville ha skremt et hvilket som helst menneskehjerte, men Jesu sukk og stønn var etter en dyp forståelse av at Han ble synd for oss” (2 Korinterbrev 5:21). Historiens grusomheter, de forferdelige tankene og handlingene av hver eneste onde handling ble plassert og infundert på Hans syndeløse kropp og sjel. Ikke rart at Jesus ropte ut på korset Min Gud, Min Gud, hvorfor har Du forlatt Meg!” (Markus 15:34)

Disse ekstreme metodene ble tatt fordi Gud “så…har elsket verden”.

Vi tenker korrekt på Guds kjærlighet som hva Han har gitt oss gjennom det stedfortredne offer til Jesus Kristus. Konkret bekreftelse på kjærligheten er demonstrert ved Jesu oppstandelse på ukens første dag. Var det ikke på grunn av et klart uttrykk gjennom livet og arbeide til Jesuus, så ville det være vanskelig å “se” Guds kjærlighet. Det er så sant at vi elsker Ham fordi Han elsket oss først.” (1 Johannes 4:19). Likevel er det unike aspekter av Guds kjærlighet som er uttrykket til oss i frelsen.

For dem som responderer med omvendelse og tro til det overbevisende arbeidet til den Hellige Ånd, så er Guds umiddelbare handling av kjærlighet å føde et “nytt menneske” som er skapt i rettferdighet og sann hellighet (Efeserne 4:24). Her er det ingen følelser av “søt kjærlighet”. Dette er en personlig handling av den allmektige Gud som skaper en ny skapning. Den gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt.” (2 Korinterbrev 5:17)

Når den er iverksatt, så gjør Guds uforanderlighet det umulig for Guds kjærlighet å forandre seg – noensinne. Den nye evige ånden til de som er født på ny er sikker i all evighet.

For jeg er overbevist om at verken død eller liv, verken engler eller myndigheter eller makter, hverken det som er nå eller det som skal komme, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal være i stand til å skille oss fra  Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre.” (Romerne 8:38-39)

Ingen skapning, ingen omstendigheter, ingen påfunn kan noensinne ødelegge Guds kjærlighet. Likevel er dette bare en liten del av “så” som definerer Guds kjærlighet.

Guds kjærlighet kommer med troen til å opprettholde et forhold på vår menneskelige side (Efeserne 6:23).Vi har en underfull forsikring om at nåden som blir gitt under frelsen ikke er et “arbeid” som kan oppnåes av menneskelig innsats. Den blir levert vedtroen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave.” (Efeserne 2:8) Selv denne troen til å tro er en nødvendig gave fordi Ingen kan komme til Meg uten at Faderen, som har sendt meg, drar ham.” (Johannes 6:44)  og fordiet sjelelig (naturlig) menneske tar ikke imot de ting som hører Guds Ånd til” (1 Korinterbrev 2:14). Siden vi er døde i…overtredlser og synder” (Efeserne 2:1), er det absolutt nødvendig at Gud Skaperen muliggjør den overnaturlige forandringen fra et “dødt” ikke-troende hjerte til en for evig levende ånd, gjort levende ved Guds kjærlighets nåde administrert gjennom tro i Guds gave.

Og dersom frelsende tro er Guds gave når frelsen finner sted, så vil Guds snille kjærlighet forsikre oss om at våre svake menneskelige viljer vil overleve ved en videregående tro til å “holde ut til enden” (se Matteus 24:12-13).

Siden Guds uforanderlige kjærlighet er stor (Efeserne 2:4), så kommer den også med snillhet (Titus 3:4) og med fred (2 Korinterbrev 13:11). Jesus snakket om Hans fred som var vidt forskjellig fra den midlertidige og ustabile freden som verden gir (Johannes 14:27). Guds kjærlighet kan bli funnet og blir kontinuerlig erfart i et forhold til Ham.  Det er det levende båndet mellom stammen og grenene. Den himmelske Far og Hans elskede Sønn demonstrerer hvilken type kjærlighet (Johannes 15:9). Og denne hellige kjærligheten elsket oss “så” at vi nå er viklet inn i den.

Kanskje summen av alle aspektene ved Guds kjærlighet er dette Se hvilken kjærlighet Faderen har gitt oss, at vi skal kalles Guds barn!” (1 Johannes 3:1) Fantastisk! Våre synd-forbannede liv er transformert, og vi blir sønner og døtre av kongenes Konge og herrenes Herre. Vi har falt inn i Guds kjærlighets armer og vil bli “medarvinger” med denne Kongen i nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor” (2 Peter 3:13). 

Derfor skal dere trøste hverandre med diss ord.” (1 Tessalonikerbrev 4:18) Selv før jordens grunnvoll ble lagt, elsket Gud oss “så” at mens vi var døde i våre synder, så sendte Han Sin “eneste Sønn”ved tidens fylde for å kjøpe oss fri fra lovens forbannelse. Betalingen ble ferdig på korset og demonstrativt akseptert ved oppstandelsen. “Hver den som tror” på denne nådefulle kjærlighets-handlingen vil ikke bli ødelagt, men bli helliggjort av Skaperen selv! Han underfulle kjærlighet ble skjenket oss gjennom Kristus. En dag – kanskje snart – så vil vi som har blitt gjort til Guds sønner og døtre stå sammen i fantastisk feiring når vår Broder, Herren Jesus, tar imot Sitt hellige rike. For en fantastisk dag det vil bli for dem som hviler i Ham.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: