12 september: Jesu minste søsken

“Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’”

Matteus 25:40

Der er mange av Jesu instruksjoner som vi viser ved våre handlinger at vi ikke har forstått fullt ut eller tatt i betraktning — eller til og med trodd.

Han admoder oss om å “ikke bekymre oss for morgendagen”, og likevel bekyrer vi oss til døde. Han lover “mitt åk er lett”, men likevel foretrekker vi å streve under våre egne åk. Han sier “dersom du elsker meg, så hold mine bud”, og likevel strever vi for å adskille de to. Han advarer oss “du kan ikke tjene Gud og penger”, likevel forsøker vi alltid å forene de to.

Men den åpenbaringen som kanskje er mest ignorert er denne: dersom du gjør noe fpr den minste av Jesu brødre, så har du gjort det mot Jesus. Lever du som om dette er sant?

Har du besøkt snuskete, illeluktende pleiehjem, gitt til misjon utenlands, nådd ut til rusmisbrukere, undervist Bibelen for barna dine —som om du gjorde det for Jesus? For ofte skynder vi oss forbi de lidende ansiktene til Jesu brødre og søstre fordi vi betrakter dem som laverestående. Og likevel sier Kong Jesus: “dere har gjort det mot meg”.

Våknet du opp i morges med en realisering om at i dag vil du gjøre noe fpr å tjene Jesus direkte? La den åpenbaringen synke inn. Lev som om du tar Jesu påstand alvorlig. Hjelp dem som lider, tørk støv, undervis i Bibelen, gi til de trengende, oppmuntre de nedtrådde akkurat som du ville gjøre det om Jesus var den Ene du måtte i dag. For det er Han!


 

Advertisement
%d bloggers like this: