Del 4: Pyroklastiske opphopninger

Utbruddet på Mount St. Helendd utløste flere forskjellige jord-formende krefter. Den opprinnelige eksplosjonen av luft ble fulgt av landskred, vulkansk aske fløt på bakken, mudderflom, vanndamp, og fallende vulkansk  aske. Til og med vannet i det nærliggende Spirit Lake ble midlertidig skubbet ut av bassenget sitt og kom krasjende tilbake. Disse katastrofene produserte komplekse sedimentære lag opp til 180 m tykke.

Den mest overraskende akkumulasjonen kom fra flere oppslemminger av vulkansk aske som kom ut av vulkanen i en fart beregnet til 139 km/t. Disse opphopningene var fylt med forskjellige lag, inkludert mange fine askelagre mellom noen få mm tykke til 1 m tykke. Hvert lager ble lagt på fra bare noen få sekunder til flere minutter.

Et slikt lag med opphopninger – 7,6 m tykt – ble akkumulert innen 3 timer en kveld 12 juni 1980. Det kom fra vulkansk askeflom som bevegde seg i orka styrke på 150 km/t. Geologene vaklet da de så at så mange forskjellige sedimentære lag, både fine og grove, som inneholdt tynne horisontale lag, kryss lagre og graderte lagre, kunne bli laget av en oppslemming hurtigere enn motorvei fart.

Leksjon om katastrofer

Dessverre tror fremdeles de fleste konvensjonelle geologene at slike komplekse sedimentære lag bare kan forekomme ved forandring av sesongene eller årlige svingninger. Dersom en katastrofe dannet disse opphopningene, antar de at energien ville knuse hver eneste en ned til liknende homogeniserte materialer istedenfor en blanding av grove og fine korn.

Anvendelse til skapelsesmodellen: Hurtige sedimentære lag

Mount St. Helen lærer oss ettertrykkelig at sedimentære lag kan formes veldig hurtig av en katastrofal flom prosess,slik som skjedde under syndefloden. Selv om oppslemminger av vulkansk aske oppfører seg litt anderledes enn vannfraktet gjørme, så er prosessene hovedsaklig de samme.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: