23. Glede

“Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen.”

Johannes 15:11

Dersom noen stiller spørsmålet “Hvordan kan jeg bli en lykkelig kristen?” så er vår Herres svar ganske enkelt: “Dette“, om Vintreet og greinene, “har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen.” “Du kan ikke ha Min glede uten å ha del i Mitt liv! Forbli i Meg, og la Meg forbli i deg, så vil Min glede være i deg.” Alt sunt liv er glede og skjønnhet — lev greinens liv udelt, så vil ha ha Hans glede i rikt monn.

Fr mange kristne synes ett liv fullstendig i Kristus som en anstrengelse og smertefull streven. De kan ikke se at anstrengelsen og strevingen bare kommer når vi ikke overgir oss selv ureservert til Kristi liv i oss. De første ordene i lignelsen er ennå ikke åpnet opp for dem: “Jeg er det sanne Vintreet — Jeg påtar meg alt og besørger alt — Jeg ber intet av greinen unntatt at den overgir seg fullstendig til Meg og lar Meg gjøre alt. Jeg engasjerer Meg til å lage og holde alt som greinen burde være.” Burde det ikke være en uendelig og evig glede å ha Vintreet til å gjøre alt, og å vite at ingen er mindre enn den velsgnede Guds Sønn i Hans kjærlighet som i ethvert øyeblikk bærer oss og opprettholder livene våre?

At min glede kan være i dere — Vi skaø ha Kristi egen glede i oss. Og hva er Kristi egen glede? Der finnes ingen glede foruten kjærligheten! Kristus hadde akkurat snakket om Faderens kjærlighet og Hans egen forblivelse i den, og om at Han har elsket oss med den samme kjærligheten. Hand glede er intet mindre enn kjærlighetens glede, å bli elsket og å elske. Det var gleden over å motta Hans Fars kjærlighet og forbli i den, og så gleden over å gi den kjærligheten videre og øse den ut over syndere. Det er denne gleden Han ønsker at vi skal dele: gleden over å være elsket av Faderen og av Ham — gleden av at vi etterpå elsker og lever for dem som er rundt oss. Dette er bare gleden av å være sanne greiner: å bli i Hans kjærlighet, og så gi oss selv i kjærlighet for å bære frukt for andre. La oss akseptere Hans liv, som Han dir oss det i Vintreet. Hans glede vil bli deres: gleden av å være i Hans kjærlighet, gleden av å elske slik som Ham, av å elske med Hans kjærlighet.

Og at ders glede kan bli fullkommen — At den kan bli komplett, at du kan bli fylt med den. Hvor trist det er at vi trenger å bli påminnet om at Gud alene er gledens fontene! “Gud vår glede som overgår all glede”, den eneste måten å være fullkomment lykkelig er å ha så mye av Gud, så mye av Hans vilje og fellesskap, som mulig! Kristendommen er ment å være en usigelig glede i hverdagslivet. Og hvorfor klager så mange når det ikke er slik? Fordi de ikke tror der ikke finnes noen glede som gleden i å forbli i Kristus og Hans kjærlighet, og være greiner gjennom den som Han kan øse ut Sin kjærlighet ut til en døende verden.

Å, at Kristi stemme kunne nå hjertet til enhver ung kristen, og overtale ham eller henne til å tro at Hans glede er den eneste sanne glede, og Hans glede kan bli vår og virkelig fylle oss — og forbli som greiner i Ham, vårt himmelske Vintre. La sannheten komme dypt inn i oss — så lenge glede vår ikke er fullkommen, er dette et tegn om at vi enda ikke kjenner vårt himmelske Vintre riktiog- Hvert ønske for en fullere glede må oppfordre oss til å forbli enklere og fullere i Hans kjærlighet.

Kjære Herre! Min glede — Din glede! I dette er det at, som Vintreet, slik er greinen – og hele Vintreet er i greinen! Din glede er vår glede — Din glede i oss, og vår fullkomne glede. Velsignede Herre, fyll meg med Din glede — gleden av å være elsket og velsignet med en guddommelig kjærlighet – gleden av å elske og velsigne andre!


 

Advertisement
%d bloggers like this: