22 mars: Å gå på vannet

“«Kom!» sa Jesus. Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus.”

Matteus 14:29

Selv om Peter har fått mye dårlig publisitet fra denne hendelsen, fordi han til slutt begynte å synke i bølgene fra vantro, så er den like mye en leksjon i tro som i vantro.

Legg først merke til at Peter ikke gikk ut ab båten for å gå til Jesus før Jesus før han ble invitert av Herren til å gjøre nettopp det. Dette kan synes å være en liten detalj, men det er faktisk utrolig viktig. Bare Gud vet hvor mange troende det finnes der ute i dag som forsøker å gjøre det umulige når Gud ikke har bedt dem om å gjøre det.

Selv om det virkelig er sant at alt er mulig med Gud — selv det som er umulig for oss — så kan vi ikke forvente å gå på vannet med mindre Gud har invitert oss til å gjøre det. Vi kan ikke forvente å gjøre det umulige med mindre Gud har kalt oss til å gjøre det.

Legg også merke til at Peter er den eneste som kommer seg ut av båten. Ingen andre så mye som drømte om at de kunne gå på vannet, men Peter visste at han kunne gjøre det med Jesu hjelp.

Og dette er kanskje den viktigste leksjonen fra Peters vann-gående erfaring — grunnen til at han gikk ut av båten var for å gå til Jesus. Intet mindre mål er godt nok. Dersom du søker å overvinne uovervinnelige problemer ut fra en annen motivasjon enn å komme nærmere Jesus, så vil du feile hver gang.

Men når Kristus ber deg nærme deg Ham, så må du ikke la noe, stå i veien for deg. Ingen bølge kan synke deg, intet hav kan drukne deg, når Han er nær.


 

Advertisement
%d bloggers like this: