Florence – Den moderne sykepleies mor

Florence Nightingale 1920 reproduction.jpg

Florenece Nightingale var født i Firenze i Toscana i 1820 av velstående foreldre. Hun  ble oppkalt etter byen som heter Florence på engelsk. Denne kvinnen, som kan sies å ha blitt født med den sølvskje i munnen, ble en enormt viktig person innen sykepleie. Hun har en historisk viktighet så stor at det også er laget myter om henne. Hun er en pioner som gjeren kan kalles Den modrene sykepleiens mor.

Florence opplevde et kall til sykepleier-yrket. Tidligere hadde sykepleiere vært assosiert med hæren og pleie av skadde i krig. Sykepleien hadde et dårlig rykte, og det var stort sett fattige kvinner som utførte disse jobbene. Ofte fungerte de som kokker eller prostituerte. Da Floernece folrtalte familien om kallet sitt ble det flere sterke reaksjoner, særlig av Nightingales mor.

Døden til en tigger på et arbeidshospital i London laget strore bølger, og Flornece Nightingale ledet ann i kampen mot fattigdomslovene. Et besøk til Kaiserwerth, et hospiatl drevet av nonner i Preussen, oppdagte hun en kvalitet på sykepleie som hun ikke hadde opplevd andre steder. Dette besøket har ganske sikkert hatt mye å si for Florence sine nylagde rutiner og prosedyrer innen sykepleieryrkt.

Nightingales rennome som “Damen med lampen” (“The Lady With the Lamp”) oppstod under Krimkrigen (1853-1856) da hun ble beksrevet som en engel som vandret gjennom feltsykehuset med en lampe i hånden mens hun hvisket trøstende ord til de sårende. Sannheten var nok litt anderledes. Historien beskriver Nightingale som  en betemt og autoritær person. Men hun ville ha plan og orden på sykestuene, noe som reddet livet til utallige soldater. Da Nightingale ankom Üsküdar døde det syv soldater av infeksjoner og sykdom for hver soldat som døde av krigsskader. Soldatene var så syke at de ikke hadde noe å gi på slagmarken. Nightingale fikk fjernet de overfylte latrinene, åpnet vinduene så de fikk frisk luft, og satte i gang strenge rutiner om renslighet på sykestuene.

Florence Nightingale er en viktig skikkelse i sykdommens historie. Selv sa hun “To understand God’s thoughts we must study statistics, for these are the measure of His purpose”. Dette er nok ett av de elmentene som gjorde henne til en slik grundig og dyktig sykepleier. Statistikken over dødsratene under Krimkrigen ble i alle fall endret til det bedre etter at Florence Nightingale ble sendt dit ned.


 

Advertisement
%d bloggers like this: