2 Kongebok

FORFATTER

Ikke skrevet og ikke kjent – en tidlig tradisjon hevder at Jeremia skrev 1 og 2 Kongebok.

DATO

Dekker omtrent 300 år fra 800-tallet f.Kr. – 2 Kongebok var trolig skrevet litt etter den babylonske ødeleggelsen av Jerusalem i 586 f.Kr.

PÅ TI ORD ELLER MINDRE

Begge de jødiske nasjonene ble ødelagt for deres ulydighet mot Gud.

DETALJER

Historien fra 1 Kongebok fortsetter, med flere dårligere herskere, en håndfull gode, noen kkente profeter, og det ultimate tapet av de to jødiske nasjonene. Tidlig i 2 Kongebok blir Elias den andre personen i historien (etter Enok i 1 Mosebok 5:24) som går rett til himmelen uten å dø først. Hans etterfølger, Elisa, utfører mange mirakler og deler Guds Ord med “villmennene” i Israel. Herskerne i det nordlige riket er alle onde, og Israel, uner ledelse av deres siste konge, Hosea, “bortførte Israel til Assyria” (17:6) i 722 f.Kr. Juda, med sine tilfeldige gode konger slik som Hesekia og Josia, varte noe lengre – men i 586 f.Kr. ble Jerusalem, hovedstaden i det sørlige riket, “gjennombrutt” (25:4) av banylonske strykrer under kong Neukadnesar. Foruten å ta alt av verdi fra tempelet og palasset til kongen, så leser vi at “Han bortførte hele Jerusalem, alle de fornemste og rikmennene, ti tusen fanger. Han bortførte også alle tømmermenn og steinhoggere og smeder” (24:14). Boken ender litt på en oppadgående trend  hvor vi i vi på slutten av 2 Kongebok leser om en ny konge i Babylon, Evil-Merodak, som viste snillhet til Jojakin, Judas siste konge, ved å gi ham en ærefull posisjon ved det babylonske hoffet.

SITATER 

Mens de så gikk og talte sammen, kom det brått en ildvogn og ildhester og skilte dem fra hverandre. Og Elias for i stormen opp til himmelen.” (2:11)

Derfor forkastet Herren hele Israels ætt og plaget dem og gav dem i røveres hånd, inntil han kastet dem bort fra sitt åsyn.” (17:20)

Slik ble Juda bortført fra sitt land.” (25:21)

UNIKT

Jesaja, som skrev en lang profeti som dukker opp senere i Gamle Testamentet, er prominent i 2 Kongebok 19. En av Judas beste konger, Josia, var bare åtte år gammel da han overtok tronen (22:1).

HVA SÅ?

Både Isarel og Juda fant ut at der var forferdelige konsekvenser av synden. Til og med dårlige eksempler kan være til hjelp dersom vi bestemmer oss for ikke å gjøre de tingene som bringer oss problemer.


 

Advertisement
%d bloggers like this: