4 september: Herren er min Hyrde

“Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe.”

Salme 23:1

Folks inntrykk av Gud i Gamle Testamentet er at Han bare handler om ild og svovel., dom og helligdom; men her ser vi et hint av Hans ydmykhet, nedlatenhet og intimitet. Herren er min hyrde.

Innebygd i dette pastorale bildet finner to klare leksjoner. For det første, knipen sauen er i, og for det andre, hyrdens besørgelser. Selve uttalelsen “jeg mangler ikke noe fordi Herren er min Hyrde”, impliserer et enormt behov dersom hyrden ikke var tilstede. Alle sauene er i virkeligheten helpeløse uten deres beskytter og forsørger i nærheten.

Når vi blir sammenliknet med sauer, hentyder salmisten faren vi er i (sauer har ingen klør eller andre naturlige forsvarsmåter), forståelsen om at vi mangler (sauer er dumme dyr), retningen vi trenger (sauer kan ikke jakte eller finne veien selv), og svakheten vi viser (sauer er relativt sårbare dyr). Vi trenger en Hyrde for å sørge for oss, styre oss, hjelpe oss, mate oss.

Husk at dette er din tilstand, kjære leser, uten Hyrden. Vi er sauer i forståelsen vår, sårbarheten og svakheten vår. Derfor, når du aller minst forstår Guds vilje — når det frustrerer deg mest, når det når det synes å motstride alt du ønsker — så vit dette… det er i det øyeblikket at du tar mest feil om hva som er bra for deg. Ikke forsøk å gå din egen vei! Følg Hyrden og stol på Hans visdom.

Den gode Hyrden er vaktsom, Han er trofast, Han er øm, Han kjenner sauene Sine grundig, Han er villig til å ofre seg for dem (husker du hvordan David risikerte livet sitt for å redde en sau fra en løve og en bjørn?) Den gode Hyrden vår sørger for at enhver sau får det den trenger, og Han kjenner intimt tilstanden vår. Hans ømhet følger og omfavner oss når vi går oss vill.

Kan du i dag si: “Herren er min Hyrde”? Dersom du kan det, så hvil i sikkerhet: Du skal ikke mangle noe!


 

Advertisement
%d bloggers like this: