15 mars: Empati for andre

“Husk på dem som sitter i fengsel, som om dere var lenket sammen med dem, og husk på dem som blir mishandlet, som om det gjaldt deres egen kropp.”

Hebreerne 13:3

For et uselvisk, oppofrende, omtenksomt påbud om tjeneste! Det er ikke nok, hevder forfatteren av Hebreerne soleklart, å bare synes synd på de fattige og be for de forfulgte. Vi må gjøre mer enn dette: vi må tjene vårwebrødre og søstre på samme måte som vi ønsker at andre skulle tjene oss.

Når du ser en annen kristen som lider økonomisk, betrakter du da nøden deres på avstand eller har du empati for det stresset og trykket og usikkerheten som de møter? Når en bror eller søster i Krsistus lider, tjener du dem slik som du selv ville ønske å bli hjulpet?

Føler du din bors eller søsters smerter, sorg og hjertesorg som om de var dine egne?

Forfatteren av Hebreerne omformulerer og bruker åpenbart om igjen det som Jesus beskrev som det andre av de viktigste budene: “Du skal elske din neste som deg selv” (Matteus 22:39).Dette er ingen uinteresssert barmhjertighet; det er Kristus-sentrert, oppofrende, empatisk kjærlighet.

Jesus Kristus har ikke bare elsket oss nok til å dø for syndene våre, men Han fortsetter — til og med i himmelen — å bli beveget med medfølelse for de kampene vi sloss mot våre skrøpeligheter og prøvelser (Hebreerne 4:14). Dersom Kristus skulle elske oss på en slik måte, burde ikke vi elske hvberandre på samme måte?


 

Advertisement
%d bloggers like this: