5 Mosebok

FORFATTER

Tradisjonelt tilegnet Moses, som en ide som er støttet av 5 Mosebok 31:9: “Så skrev Moses opp denne lov og overgav den til prestene… til all de eldste i Israel.” Kapittel 34, som noterer Moses sin død, er antagelig skrevet av Moses sin etterfølger, Josva.

DATO

Omtrent midten av 1400-tallet f.Kr.

PÅ TI ORD ELLER MINDRE

Moses minner iraelittene om deres historie og Guds lover.

DETALJER

Det engelske navnet for 5 Mosebok er “Deuteronomy” som betyr “andre lov”. 5 Mosebok skriver opp Moses sine siste ord ettersom iraelittene forbereder seg på å entre det lovede land. 40 å har passert siden Gud hadde gitt Sin lov på Sinai fjellet, og hele generasjonen som opplevde det har dødd. Så minner Moses den nye generasjonen om både Guds bud og deres nasjonale historie mens de gjør seg klare for å dra inn i Kanaan. Invasjonen vil finne sted under Josva, mens Moses vil bare se det lovede land fra Nebo fjellet. “Så døde Moses, Herrens tjener, der i Moabs land slik Herren hadde sagt. Og han begravde ham i dalen i Moabs land midt imot Bet-Peo, og ingen vet til denne dag hvor graven hans er” (34:5-6). Moses var 120 år gammel da han døde.

SITATER 

“Hør Israel! Herren  vår Gud, Herren er en.” (6:4)

Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt.” (6:5)

for en nidkjær Gud er Herren din Gud,” (6:15)

UNIKT

Nye Testamentet siterer fra 5 Mosebok mange ganger, inkludert tre fra historien om Jesu fristelse i ødemarken i Matteus 4:1-11. Herren overvant Satan ved å sitere 5 Mosebok 8:3 (“mennesket lever ikke av brød alene, men… av hvert ord som går ut av Herrens munn“) 6:16, (“Dere må ikke friste Herren deres Gud“) og 6:13 (“Herren din Gud skal du frykte, og ham skal du tjene. Ved hans navn skal du sverge”). De ti bud, som oftest henvises til i 2 Mosebok 20, er nevnt på ny i 5 Mosebok 5.

HVA SÅ?

5 Mosebok gjør det klart at Guds regler og forventninger er ikke ment å begrense og frustrere oss, men istedfor være til vår fordel: “Så hør, Israel, og akt på å holde dem, så det må gå deg vel, og dere må øke og bli tallrike, slik som Herren, dine fedres Gud, har lovt deg – i et land som flyter med melk og honning” (6:3).


 

Advertisement
%d bloggers like this: