Fugls olje kjertel bevart i over 48 millioner år?

Image result for preservation of uropygial gland lipids

Oppdagelsen av bevarte olje kjertler fra en fossilisert fugl antatt å være over 48 millioner år gammel tilslutter seg rekken av et voksende antall med funn av myke vev.

Forskere som studerte en fugl fra den fossilrike Messel gruven i Tyskland konkluderte fra restene av dens uropygial kjertel – som danner olje for finpussing – at det var “et eksempel på mykt vev som har overlevd over millioner av år”. En fra teamet sa: “Oppdagelsen er en av de mest overraskende eksemplene på mykt vev bevaring i dyr. Det er ekstremt sjelden at noe slikt blir bevart i så lang tid.”

Basert på deres organiske geokjemiske undersøkelse har forskerne også kommet over andre som på liknende måte har undersøkt fossiler med mykt vev. Funn av myke vev er spennende – og ikke uventet – for kreasjonister fordi en slik bevaring passer bedre til en verdensomfattende katastrofe slik som flommen i Noahs dager. På den annen side har evolusjonistene fremdeles ikke presentert en eneste plausibel forklaring på at myke vev skal ha overlevd i de påståtte millionvis av år.


 

Advertisement
%d bloggers like this: