6. Hva skal vi vende om fra?

“Helt fra deres fedres dager har dere veket av fra mine lover og ikke holdt dem. Vend om til meg, så vil jeg vende meg til deres, sier Herren, hærskarenes Gud. Men dere sier: Hva skal vi vende om fra?”

Malakias 3:7

Problemet med jødenes utroskap mot Herren, spesielt satt i sammenheng med presteskapet, var ikke bare ett aktuelt problem i Malakias sine dager. Det gikk tilbake til fedrene deres, ja, faktisk forfedrene deres. Utroskapen deres hadde langsom vokst i størrelse – akkurat som en varmer opp en kasserolle langsomt når en koker levende dyr. Nå er det først og fremst skalldyr som kokes levende, men det har blitt sagt at dersom du skulle gjøre det med en frosk, så varmer du opp vannet langsomt slik at frosken ikke hopper ut. Når frosken oppdager at det er for varmt, så er han ikke lengre i stand til å hoppe ut av pannen. Slik er det med synd i verden vi lever i. Om vi hadde levd for 100 år siden, ville vi blitt sjokkert over hvor mye vi gjør i dag som ikke var lovlig eller godtatt i gamle dager. Djevelen har skrudd vannet på den verden vi lever i meget langsomt. Da oppdager vi ikke at noe av det som vi i dag aksepterer så villig, har vært totalt uhørt for bare noen få tiår siden.

Jødene hadde veket bort fra Herrens lover. Er det ikke det samme vi ser i dag? Dersom du ønsker ett bilde på hvordan Jesus beskriver vår tid i dag – til apostelen Johannes på øya Patmos – så kan du lese om menigheten i Laodikea (Johannes åpenbaring 3:14-22). Her sier Kristus blant annet “Men fordi du er lunken, og verken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn“. Disse rike, moderne menneskene tror at de er rike fordi de har materielle goder, men Jesus sier at de er fattige – fattige fordi de har skattene sine på jorden istedenfor i himmelen. Er det ikke litt likhet mellom de grådige jødene i Malakias dager og de grådige menneskene vi ser rundt omkring oss i dag? Begge har veket bort fra Herrens lover, og gjort avgudsdyrkelse til dagens norm.

Men Herren Gud er en rettferdig og kjærlig Gud. Selv etter alle løgnene og frekkhetene som jødene hadde overfor Gud, så kommer Han her med en invitasjon. “Vend om til meg!” sier Han til jødene. Han sier det samme til oss i dag. “Vend om!” Snu dere rundt 180 grader fra den synden dere lever i, og kom inn i Herrens åpne armer. Dersom vi vender oss mot Ham, så vil også Han vende seg mot oss. Herren Gud snur ikke ryggen til oss. Han venter alltid på oss. Han har gjort klar frelsen og tilgivelsen for oss som vil ta imot dem og følge Ham istedenfor våre egne lyster. Men da må vi slutte å leve slik vi har gjort før. Jesus sier i Johannes åpenbaring 3:18 at Han råder oss til å kjøpe noe fra Ham: “Gull, lutret i ild, for at du skal bli rik, og hvite klær, for at du kan være ikledd dem og din nakenhets skam ikke skal bli stilt til skue, og øyesalve til å salve dine øyne med, for at du kan se.” Gullet er gjerningene til en Guds tjener som har blitt testet i ilden og blitt godkjent av Herren selv. Dette er hva vi kaller “å samle skatter i himmelen”. De hvite klærne er klærne som de hellige har på seg som har blitt vasket ren i Lammets blod. Hvitfargen er ett bilde på renhet og fravær av synd. Når vi tar imot Kristus blir vi ikledd Kristi frelse – de hvite klærne. Øyesalven er når Gud helbreder synet vårt slik at vi kan se sannheten i verden – at Gud er på tronen, og Satan er denne verdens gud. Vi burde alle vende oss om mot Ham.

Ett annet moment som kan trekkes inn her er jødenes fasinasjon med trolldom. Alt som sier i begynnelsen av dette verset er fremdeles en del av Herrens svar på spørsmål nummer fem, hvor de frekt spurte “Hva er det vi har trettet ham med?” i Malakias 2:17. Herren Gud hadde advart dem i 2 Mosebok 22:18: “En trollkvinne skal du ikke la leve.” Videre leser vi i 5 Mosebok 18:10-11: “Det skal ikke finnes hos deg noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden. Heller ikke noen som gir seg av med spådomskunster, eller som spår av skyene eller tyder varsler eller er en trollmann. Heller ikke noen heksemester, ingen som spør en dødningemaner, ingen spåmann, ingen som gjør spørsmål til de døde.” Dette var også en av syndene som jødene på Malakias tid hadde begått. Dette var også en abv syndene som de måtte vende om fra. De som etterlyste Guds dom av de andre nasjonene innså ikke at det var dem selv som fortjente dom. Det gjorde ikke syndene til de andre nasjonene noe mindre, men jødene var Guds utvalgte folk som Herren Gud hadde utvalgt seg. De hadde mye galt som de trengte å vende seg bort fra.

Det virker utrolig frekt av jødene å spørre himmelens og jordens Skaper “Hva skal vi vende om fra?” Listen var lang og mørk. Hvordan er det med oss? Er vi villige til å vende oss fra synden vår og ta imot Jesus Kristus som vår Frelser? Han kan forandre livet ditt drastisk. Han kan gi livet ditt mening. Han ber oss alle om å legge verdens synd bak oss og komme til Ham. Han vil gi oss av Hans fred og lykke.


 

Advertisement
%d bloggers like this: