Døperen Johannes – Jesu forløper

BETYDNINGEN AV DØPEREN JOHANNES

Viktigheten av døperen Johannes blir understreket i Markus 1:2-3 hvor vi leser: “Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette!” Dette er et direkte sitat fra profeten Jesaja som sier dette i Jesaja 40:3. Dette var altså ikke en profeti om Kristus, men om Hans forløper Johannes døperen som døpte Jesus før Han startet sitt virke her på jorden. Johannes historie er i nær forbindelse til Jesu historie, og engelen Gabriel som kom til Maria og fortalte henne om Jesu fødsel, kom også til Sakarja og forkynte om at Elisabet skulle føde.

I Norge feirer vi døperen Johannes den 24 juni som vi kaller “Sankt Hans”. Dette er sagt å være Johannes sin fødselsdag, født seks måneder før Jesus på den 24 desember. Selvsagt er dette ikke de virkelige datoene, men er de datoene som kirken har skrevet ned og bestemt skal være tiden vi skal feire dem. Den katolske kirke har døperen Johannes som helgen og legger vekt på at han ble født av Elisabet som var ufruktbar. Et mirakel førte til at døperen Johannes ble unnfanget, og han hadde en betydelig forbindelse med Jesus. De (Den katolske kirke) tror at Johannes ble fritatt fra sin arvesynd da han “hoppet av fryd” (Lukas 1:44) i Elisabets mage da Maria kom på besøk.

De viktigste skriftstedene som omhandler Jesu fødsel er Matteus 1-2 og Lukas 1-2. For å kunne få en forståelse for alle begivenhetene som skjedde vil jeg starte med engelen Gabriels besøk til Sakarja. Jeg har valgt å ikke prioritere ættetavlene i Matteus 1:17 og Lukas 3:23-38 ettersom de ikke har direkte påvirkning på Juleevangeliet og hendelsene rundt det.

ENGELEN GABRIEL KOMMER TIL SAKARJA

 


(DENNE SIDEN ER FREMDELES UNDER KONSTRUKSJON)

Advertisement
%d bloggers like this: