Mumie DNA støtter bibelsk historie

Image result for mummy dna

I den første fullstendige DNA sekvenseringen av eldgamle egyptiske mumier har forskerne funnet at folk på faraoenes tid var nærmere beslektet med moderne og eldgamle europeere og innbyggerne i den nære østen enn dagens egyptere. Disse “mumiene” ” har nærmest genetisk link til den fruktbare halvmånen (Mesopotamia) og den østlige befolkningen av det som nå er Israel” sa forskernes leder Johannes Krause. Moderne egyptere har en under-saharisk afrikansk  komponent til genomet, fra kulturell blanding i nyere tider, men dette fantes ikke i de eldgamle mumiene.

Dett samsvarer med de bibelske påstanden om at tidlige egyptere kom fra Misrajims avstamning, Noahs barnebarn. I nylige tiår har det imidlertid blitt vidt påstått av noen verdslige forskere at egypterne trolig stammet fra afrikanske folkeslag, i tråd med den verdslige, evolusjonære “fra Afrika” teorien om menneskenes opprinnelse. Denne teorien blir ikke støttet av de siste DNA bevisene. Istedenfor har Bibelens fortelling blitt styrket.


 

Advertisement
%d bloggers like this: