Troen vår om skapelsen er viktig!

Image result for creation

Når det gjelder å være en kristen og en trofast etterfølger av Kristus; hva burde vi to når det gjelder jordens historie og menneskehetens opprinnelse? Burde vi ikke, som Kristi etterfølgere, akseptere Kristi læresetninger som autoritær, selm når de ikke passer med sekulær tankegang? Når alt kommer til alt, så slår Skriften fast at Han både er vår Gjenløser og Skaper. Derfor er det Jesus sier om skapelsen sant, og Skriftens lære om Han skapende kraft er sann: “Alt er blitt til ved Ham, og uten Ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til” (Johannes 1:3). “For i Ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige” (Kolosserne 1:16).

Under Jesu debatt med fariseerne om skilsmisse, opprettholdt klart 1 Moseboks fortelling om jordens historie og menneskehetens opprinnelse: “Har dere ikke lest at Han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne” (Matteus 19:4, som siterer 1 Mosebok 1:27). Jesus opprettholdt 1 Moseboks oppskriving av menneskenes skapelse “fra begynnelsen“, i motsetning til det sekulære synet på at menneskeheten har utviklet seg over millioner av åt etter jordens dannelse. Han sammenliknet også Hand andre komme med Noahs dager, og opprettholdt syndefloden i 1 Mosebok som global, ikke lokalisert, og erklærte “Så kom vannflommen og ødela dem alle” (Lukas 17:27 jfr. Matteus 24:37-39).

I Johannes 3:12 utfordret Jesus Nikodemus, “Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske?” Dersom vi ikke kan tro på Jesus om historie, hvorfor skulle vi da tro Ham om framtiden? Dette er et alvorlig spørsmål, som betyr at vi ikke bare kan velge ett av dem: enten er alt Han sa sant, ellers er det suspekt. Jesus hevdet tindrende klart, “Min lære er ikke min, men Hans som har sendt meg” (Johannes 7:16). Hvordan kan Skaperen av alt mislede eller ta feil om skapelsen? Var Jesus bare en man i sin tid, slik som noen hevder i dag? Vi står overfor et alvorlig valg – enten tror vi på Jesus og Hans himmelske Far når det gjelder jordens historie, ellers sier vi at De tar feil . og det er det samme som blasfemi!

Når det gjelder jordens historie, bekreftet apostelen Pauls 1 Mosebok, “Derfor, likesom synden kom inn i verden ved ett menneske (Adam), og døden på grunn av synden, og døden slik trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle...” (Romerne 5:12 jrf. 1 Korinterbrev 15:21). Men dersom fossilene er bevis for milliarder av år med evolusjon, slik som sekulær vitenskap hevder, så har døden vært en del av naturen lenge før Adams fall. Hvordan skal vi i så tilfelle forstå evangeliets tekst i Romerne 6:23, ” For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.” Dersom evolusjonen har rett, så kan ikke døden være syndens lønn. Hele skapelse/evolusjon debatten er derfor intet sidespor – den er midt i hjertet av evangeliet, og Jesus som hellig, fri fra feil, når det gjelder påstandene Hans om jordens historie. Når Skriftene får lov til å være fortolkeren vår, istedenfor menneskenes meninger, så forsvinner antatte motsigelser mellom bevisene (steiner og fossiler) og Jesu vitnesbyrd.

Dersom du ønsker å vite mere anbefaler jeg at du leser noen av de vitenskapelige artiklene på bloggen min. Noen er på norsk, og andre er på engelsk. Dersom du leser engelsk kan du også sjekke ut nettsteder som icr.org og creation.com. Det finnes også bøker om disse emnene som kan kjøpes hos kristne bokforhandlere eller kristne bokforlag. Min egen bok, Dinosaurmannens Andaktsbok, kan kjøpes hos bl.a. Himmelbok.no og de fleste andre nettsteder som selger bøker. Der er det en liten andakt for hver dag i året, og de første tre månedene tar for seg 1 Mosebok 1-11. Her blir flere av skapelsens vitenskapelige teorier presentert.


 

Advertisement
%d bloggers like this: