Gledelig tro (Lukas 19:1-10)


For Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.

Lukas 19:10


EN MANN IVRIG ETTER Å SE JESUS (Lukas 19:1-6)

Sakkeus – pengeinkreveren (19:1-2)

Som en levittisk by, var Jeriko hjemmet til mange prester. Som et handelssenter nær Jordanelva var det også hjemmet til mange skatteinnkrevere. Pengeinnkreverne samlet inn skattene for den romerske myndighetene og ble derfor avskydd av størsteparten av Israels befolkning. De oppholdt seg i hver av provinsene og var ansvarlige for sine områder. Hatet som ble rettet mot dem kom også på grunn av at de krevde for mye penger, både for å tilfredsstille Roma og å oppnå personlig rikdom.

Jesus skulle til å ta initiativet og strekke seg ut til en som ikke forventet det. Vi vil se at Han villig lot seg assosiere med dem som ofte ble foraktet av andre mennesker.

Sakkeus i treet (19:3-4)

Det var allerede åpenbart i hendelsen med den blinde mannen (Lukas 18:35-43) at Jesu rykte hadde gått foran Ham mens Han reiste gjennom Jeriko på vei til Jerusalem. Nå var det enda en person som desperat ønsket å få et glimt av Ham mens Han var på gjennomreise. Der var bare et problem. Sakkeus var så kort at han ikke kunne se over folkemengden.

Sakkeus kom på en kreativ ide! Han løp foran mengden til et morbærtre han hadde fått øye på og klatret opp. For en mann i en viktig stilling som ham ville handlingen å klatre opp i et tre bli sett på som uverdig og kanskje også forkastelig i noens øyne. Alt dette viser desperasjonen Sakkeus følte for å få et glimt av Jesus. Noe betydningsfullt boblet inne i hjertet han.

Sakkeus ned fra treet (19:5-6)

Sakkeus så Jesus komme nærmere og nærmere. Endelig var Han der! Vent litt! Stirret Jesus rett på ham?

Jesus visste hva som skjedde i Sakkeus hjerte før Han så ham. Her var en mann som søkte etter sannheten. Jesus visste også navnet hans selv om Han aldri hadde møtt ham før. “Sakkeus, skynd deg og kom ned!” (Lukas 19:5). Som ikke den adresseringen var sjokkerende nok, så inviterte Jesus seg selv til huset hans som hans gjest! Han sa at Sakkeus måtte skynde seg ned fra treet. Jesus var ivrig etter å tilbringe ltt tid sammen med ham. Pengeinnkreverens respons var som forventet. Han skyndte seg ned, og hjertet hans hoppet av glede.

EN MANN FRYDER SEG OVER Å MØTE JESUS (Lukas 19:7-10)

Sakkeus kritisert (19:7)

En åndelig trengende mann hadde nettopp blitt invitert til å tilbringe litt tid med Jesus i hjemmet sitt, og istedenfor å fryde seg over denne velsignelsen, så var det dem som følte seg dypt fornærmet. Når alt kom til alt, så var Sakkeus en avskyelig synder og uverdig av å få spesiell oppmerksomhet. Selvsagt kom mesteparten av denne holdningen fra de religiøse lederne og andre selvopptatte jøder som anså seg selv som overlegne.

Eksemplet Jesus her gir oss i å forøke å nå noen som andre unngår og hater er en utfordring for oss. Vi må øve oss i å utvikle den elskverdige holdningen som Gud har til dem Kristus døde for.

Sakkeus retter opp feilene sine (19:8)

På et tidspunkt mens de satt sammen reiste Sakkeus seg uventet og tilbød frivillig å ta to skritt som ville bli til fordel for andre.

For det første ville han gi halvparten av alt han eide til de fattige. For det andre ville han betale tilbake de han hadde snytt, og gi dem fire ganger mer enn han tok fra dem. Det var uhørt at en mann i hans politiske stilling ville gi vekk noen ting som helst, langt mindre halvparten av det han eide.

Sakkeus villighet til å gjøre opp for det han hadde tatt var basert på loven som gjeldt vedrørende dette. Loven krevde at han ga tilbake det doble av det han hadde tatt. Sakkeus selv ga seg en hardere dom. Han ville gi fire ganger det han hadde tatt, dobbelt av hva loven krevde. Det var som om det å ha blitt akseptert av Jesus gjorde penger totalt uviktig for ham. Han ville være sikker på at responsen hans gledet Gud.

Sakkeus forsikret (19:9-10)

Jesu respons var bekreftelse på et forandret hjerte og liv. Frelsen hadde kommet til Sakkeus hus. Han hadde innsett sin fortapte tilstand og snudd seg bort fra den.

Dette var noe de kritiske jødene og lederne deres ikke gjorde. Sakkeus var nå en mye mer sann jøde enn de var.

Jesus foretrakk alltid å jobbe med dem som innså at de hadde et behov. Hele formålet Hans med å komme til jorden er fastslått i Lukas 19:10: “For Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.” Den dagen ble formålet Hans innsett i livet til en foraktet pengeinnkrever.

Fryd og glede entret hjertene til to mennesker den dagen. Sakkeus frydet seg i hans nye frelse, og Jesus gledet seg over Sakkeus respons.


ORD TIL AVSLUTNING

Sakkeus var en utstøtt. Kanskje han hadde en sult for aksept som ble tilfredsstilt da Jesus henvendte seg til ha.

På overflaten hadde Sakkeus et godt liv. Han var sjef for pengeinnkreverne, noe som gjorde han meget velstående.

Sakkeus hadde et stort problem: han var ekskludert fra det jødiske samfunnet. Han var foraktet for å samarbeide med romerne.

Sakkeus hadde hørt historier om Jesus og hvordan Han så til de lavtstående i samfunnet. Ville han finne aksept med denne tømmermannen fra Nasaret? Var det mulig? Nysgjerrigheten hans ble pirret, og håpet svellet opp. Det fikk ham til å klatre opp i morbærtreet. Det var hvor Jesus fant ham.

Frelseren vår kjenner hjertene til dem som er rundt Ham. Jesus møtte Sakkeus hvor han var, og Sakkeus fant aksept.

Kristi medfølelse forandret fra å være en skurk til å bli en ærlig mann og en oppriktig etterfølger. Han rettet alt det han hadde gjort feil i fortiden. Han fant forløsning, og gleden hans flommet over i feiring og forandring.

Der er mer enn en ting vi kan lære fra dette. For det første elsker Gud oss alle som vi er. Vi trenger ikke rengjøre oss selv før vi søker Ham.

For det andre skulle gleden vi har i evangeliet motivere oss til å trekke inn andre til Jesus, samme hvem eller hvor de er.


 

Advertisement
%d bloggers like this: