22 november: Den siste fienden

Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden.”

1 Korinterbrev 15:26

I dette livet møter vi mage fiender: fristelse, sorg, motløshet og frykt (for bare å nevne noen). Men ingen av disse er så fullstendig ødeleggende som døden selv.

Som Guds barn vet vi alle hva det betyr å kjempe mot sorg, å sloss mot lystene, og å stå imot depresjon — men likevel komme seirende fra det gjennom kraften fra Jesus Kristus. Men ingen av oss har kjent noen som har kjempet mot Døden selv og vunnet.

Den siste fienden, de vi alle frykter å møte, er de fienden vi ikke kan overvinne. Men dette er den samme fienden som Kristus har lovet å utrydde på våre vegne! Den siste fiende vil bli Hans siste seier.

Kristus, slår Paulus fast, er mektig, ikke bare når det gjelder ødeleggelsen av fiendene Hans, men også av våre fiender! Faktum er at Kristus var villig til å oppleve døden selv, slik at vi kunne for alltid blir fridd fra dødens makt over oss.

Med døden ødelagt, hva er det så igjen for Guds barn, foruten evig liv? Med den siste fienden overvunnet finnes der ingen fiende som noen sinne kan reise seg opp imot oss lengre. Kjære leser, den samme uuttømmelige kraften som overvinner Guds fiender har blitt brukt på dine vegne, for å bringe døden til si egen død.

Jesus Kristus vil en dag begrave døde. Og det triumferende øyeblikket når Han vil reise seg over dødens grav vil bli den evige seierherre for Has frikjøpte barn.


 

Advertisement
%d bloggers like this: