2 februar: Ingen vil unnslippe

“For han (Gud) har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd, ved en mann han har utpekt til dette. Det har han bekreftet for alle mennesker ved å reise ham opp fra de døde.”

Apostlenes gjerninger 17:31

Du har kanskje alltid tenkt at kristendommen bare var for kristne, at du enten er en religiøs person eller ikke. Men faktum er at den Gud som skapte  deg krever lydighet fra deg, samme hva din personlige historie eller erfaring skulle være.

Gud befaler enhver person over alt å angre på deres opprør mot Ham. Fra naturens side er vi alle opprørere mot vår Skaper; vi foretrekker å gjøre ting på vår egen måte, og følge vår egen kurs. Som vår Skaper reservere Gud derimot retten til å kreve underkastelse overfor Hans rettferdige, ferfekte vilje.

Hvorfor skulle du angre? Hvorfor skulle du lytte til Hans befaling? Fordi Gud har allerede satt en ring rundt den dagen på kalenderen når Han skal dømme alle skapningene Hans, inkludert deg. Noen individer er kanskje i stand til å motstå Hans autoritet eller ignorere Hans krav, men ingen vil være i stand til å unnslippe deres endelige avtale med Geu.

Og hvem vil være dommer på den dagen? Selveste esus Kristus. Han vil dømme de selvsamme personene som har forkastet Han og Hans uttalelser om livene deres. Han har allerede gitt oss en forsmak på Hans autoritet og og kraft ved å stå opp fra de døde (vers 31b).

Så nå er enhver person uten unnskyldning. Der finnes ingen grunn til ikke å tro på Jesus Kristus; Han har bevist sin guddommelighet og vil en dag snart dukke opp i all sin herlighet.

Hvordan vil du se Ham? Hvordanm ser du Ham? Har du angret og anerkjent Jesu Kristi krav på ditt liv?


 

Advertisement
%d bloggers like this: