Finstilling av “bakvendt” øye vitalt for fargesyn

Evolusjonister som Richard Dawson har lenge påstått at øyet er koblet “baklengs”, antakelig noe som ingen intelligent designer ville ha gjort. Det vil si, lysmottakercellene er bak nervene, som visstnok skal hindre lysets bane.

I virkeligheten har forskere funnet ut i de siste årene at lyset ikke går gjennom nervene, men blir istedenfor kanalisert gjennom Müllers gliale celler.

Disse handlingene oppfører seg som en fiberoptisk plate som øker bildenes skarphet slik at “netthinnen blir åpenbart som en optimal struktur designet for å forbedre skarpheten av bildene”. Dessuten kan de hjelpe med å skille ut de tre hovedfargene slik at rødt og grønt lys blir kanalisert til de fargesensitive kjeglene. De andre typene lysmottakere, staver, er gode for nattsyn, men svakere til å gjenkjenne grønt og spesielt rødt lys, slik at Müller celler sprer blått lys på dem.

Mye av denne nye forskningen kommer fra Technion, Israel Institutt for Tekknologi, i laboratoriet til Dr. Erez Ribak, en astrofysiker som sluttet med å studere stjernene og gikk over til å studere øynene. Han har vist at Müller celler må ha akkurat riktig høyde og bredde for å kunne filtrere de forskjellige fargene riktig: “Dersom netthinnen er for tykk eller for tnn, så er den ikke effektiv”. Han beviste dette ved å skinne lys med forskjellige farger inn i menneskelige og marsvin netthinner, og viste hvordan lyset ble ledet. Ribak sa:

“Øyets netthinne har blitt optimisert slik at størrelsen og tettheten av gliale celler matcher fargene som øyet er sensitivt overfor (som er i seg selv en optimisasjonsprosess som er tilpasset våre behov). Denne optimiseringen er slik at fargesynet på dagtid er forsterket, mens nattsynet lider veldig lite.”

Mar Hankins, en professor i visuell nevrovitenskap ved universitetet i Oxford, pekte på en annen grunn for “baklengs koblingen”: “avregning av utslitte cellekomponenter og tilgang til drivstoff av lett-sensitive molekyler”. Disse funksjonene blir tilgjengelig på grunn av et lag bak lysmottakerne, kalt retinal pigment epithelium (RPE), som betyr at nervene ikke kan være bak mottakerne. Selvsagt påpekte kreasjonist og øyenlege Dr. George Marshall dette for lenge siden, og det i bladet Creation.

Müller celler

Advertisement
%d bloggers like this: