17 november: Gled dere!

“For øvrig, søsken, gled dere! Ta imot både rettledning og oppmuntring! Vis enighet, hold fred, så skal kjærlighetens og fredens Gud være med dere.”

2 Korinterbrev 13:11

Denne formaningen og dette løftet ser ved første øyekast ut til å være baklengs. Det ser ut  som om Paulus først burde gi løftet om Guds nærvær med oss fulgt av formaningen om å bli trøstet. Men det gjorde han ikke.

Det Paulus faktisk sier er at vi skal bli trøstet og så lover — i ettertid — at kjærlighetens og fredens Gud skal være med oss. Den klare implikasjonen er at Guds kjærlighet og fred  bare vil kunne føles etter vi følger formaningen “gled dere“. Hvorfor det?

Faktum er at Paulus formaner oss å bli trøstet. Vi skal følge de overstigende løftene fra Gud slik at de kan oversvømme hjertene våre; vi blir kommandert  til å motta de fantastiske løftene fra evangeliet og holde fast ved dem og tro på dem.  Det er bare når vi tillater oss selv å bli trøstet, når vi gir etter for realiteten av godhet og glede og nytelse i alt som Gud lover oss og ønsker for oss — det er bare da at vi kan føle Guds kjærlighet og fred hos oss. Det kan ikke sees i en annen rekkefølge.

Vi undres ofte hvorfor Gud ikke har sendt trøst til oss, hvorfor vi ikke føler Guds nærvær hos oss. Men sannheten er at Gud har sendt oss mangfoldig trøst til oss i Hans Ord, men vi har ikke trodd på dem, har ikke tillatt dem å infiltrere vår tvil og motløshet og nedstemte hjerter

Der er bare når vi tillater oss selv å bli trøstet av sannheten som Gud har lovet oss at vi kan føle kjærligheten og freden av Guds nærvær. Så vær trøstet!


 

Advertisement
%d bloggers like this: