14 august: Takk til Gud

“Kom gjennom portene hans med takkesang, inn i forgårdene med lovsang! Lov ham, velsign hans navn!”

Salme 100:4

Behovet for å ha et takknemlig hjerte er adressert både i Gamle Testamentet og Nye Testamentet. Her i Salme100:4 blir vi oppfordret til å være takknemlige. I brevet til kolosserne oppfordrer Paulus igjen “vær takknemlige!” (Kolosserne 3:15).

Et takknemlig hjerte er et ydmykt hjerte. Der er ingen klage om at “jeg fortjener mer enn jeg har”. Der er ingen klage mot forsyn som ikke kan forstås. Der er takknemlighet for enhver velsignelse som er blitt mottatt. Der eren anerkjennelse, som uttalt ved patriarken Jakob “Jeg er ikke verdig all den miskunn og troskap som du har vist din tjener” (1 Mosebok 32:10).

Hvor nåderik Herren er som har gitt oss Hans frelsende nåde til oss uverdige syndere. For et privilegium det er å kunne tilby å “stadig bære fram for Gud vår lovprisning som offer, det vil si frukten av lepper som bekjenner hans navn” (Hebreerne 13:15). Måtte vi komme framfor Hans nærvær denne dagen med lovprisning og takksigelse.


 

Advertisement
%d bloggers like this: