Hvorfor en ung jord?

“Hvorfor gjøre et slikt stort nummer av jordens alder? Der er så splittende!” Dersom du har hørt dette spørsmålet før, eller forventer å høre det igjen, så bør du lese dette.

Har du noen gang hørt den påstanden at ung-jord kreasjonister er splittende og setter opp en snublestein for ikke troende? Hvordan kan vi hjelpe folk å se viktigheten av 1 Mosebok i lys av slik kritikk fra andre kristne? Spiller det noen rolle? Hvorfor kan ikke 1 Mosebok 1 imøtekomme millioner av år?

Det spiller en rolle. Dersom vi ikke kan stole på 1 Mosebok, kan vi da stole på andre bøker i Bibelen? Gud er klinkende klar i 1 Mosebok, og budskapet er enklere å dele enn du tror.

HVOR LANG VAR SKAPELSESUKEN?

1 Mosebok 1 gjør det klart at skapelsesdagene var bokstavelige, akkurat som dagene i vår uke. Det hebraiske ordet for “dag”, yom, er definert den første gangen det blir brukt i Bibelen (1 Mosebok 1:5). Det er både lys delen av mørke-lys syklusen, hvor mørket er kalt “natt”, og det er hele mørke-lys syklusen. Refrenget på slutten av hver dag sier bokstavelig på Hebraisk “aften og morgen, x dag”. Alle andre steder i Gamle Testamentet har de hebraiske ordene for “aften” og “morgen” alltid referert til tidsperiodene i en bokstavelig dag, og når yom blir modifisert med et nummer, så betyr det alltid en bokstavelig 24 timers dag. Videre blir vi fortalt i 1 Mosebok 1:14 at solen, månen og stjernene gjør oss i stand til å måle bokstavelige år, sesonger og dager.

Rekkefølgen på skapelsen i 1 Mosebok 1 indikerer også bokstavelige dager. Dersom de virkelig var lange tidsperoioder på tusenvis eller millioner av år, hvordan kunne plantene og dyrene overleve så lange perioder med mørke? Eller hvordan kunne planter reprodusere seg dersom insekter, hvorav mange er viktige spredere av pollen, spre pollen til planter som ble skapt i den tredje “tidsalderen” når insektene ikke ble skapt før den femte eller sjette “tidsalderen”?

Mange kristne overser 2 Mosebok 20:8-11 som står som en betongvegg mot alle forsøk på å presse millioner av år inn i 1 Mosebok 1. Isrealittene ble beordret å arbeide seks dager og hvile på den sjuende dagen fordi Gud skapte på seks dager og hvilte på den sjuende dagen. Legg merke til vers 11 hvor det står “På seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er.”  Det synes altså klart at Gud ikke skapte noe før de seks dagene (så gap teorien er feil) eller gjennom millioner av år imellom de bokstavelige dagene (så den såkalte dag-gap-dag teorien er feil.) Og siden Gud brukte yom i begge deler av befalingen, så kan ikke millioner av år bli puttet inn på hver dag heller (noe som avkrefter dag-tidsalder synet). Rammene til hypotesen om at 1 Mosebok 1 ikke er kronologisk historie kan ikke måle seg med Guds samnmenlikning, som behandler skapelsesuken som historie og sekvensiell, akkurat som den jødiske uken.

HVOR LENGE SIDEN VAR SKAPELSESUKEN?

Ættetavlene i 1 Mosebok 5 og 11 forteller oss at fra Adam til Abraham var cirka 2000 år. Flere vers i både Gamle Testamentet og Nye Testamentet viser at Abraham levde cirka 2000 år før Kristus. Så skapelsesuken var bokstavelig talt cirka 6000 år siden.

Noen kristne, til og med ung-jord kreasjonister, hevder at ekstra tid passerte mellom Adam og Abraham fordi noen navn kan muligens mangle i ættelistene. Men selv om noen navn mangler (og det er ikke påvist), så betyr det ikke nødvendigvis at noen tid mangler. Ættetavlene forteller hvor gamle alle patriarkene var når den neste på listen ble født, selv om den personen var en sønn, et barnebarn, eller en fjern slektning. Samme hvilket forhold det var mellom de to menneskene, så er tiden fastsatt.

I Markus 10:6 slo Jesus fast at Adam og Eva levde “fra skapningens begynnelse”, ikke millioner av år etter begynnelsen. Faktum er at alle i referansene Jesus har til 1 Mosebok behandler Han teksten som bokstavelig historie. I Romerne 1:20 sier Paulus at skapelsen har avslørt noen av kjennetegnene til Skaperen “fra verdens skapelse av” til oss mennesker. Så, nok en gang kan vi slå fast at Adam og Eva var der på den sjette dagen av skapelsen som øyenvitner; skapelsens vitne om Skaperen var ikke ukjent i 13,7 milliarder år, som noen kristne påstår.

HVORDAN SKAPTE GUD?

1 Mosebok 1 og 2 lærer oss at Gud skapte alt på en overnaturlig måte ved Hans Ord. Det er bokstavelig sant, ikke bare en allegori eller en legende. Disse kapitlene skiller klart ut denne overnaturlige skapelsen hvor alle planter, dyr, og mennesker kom til å eksistere fra sine “frø” (av naturlig forplantning). Salme 33:6-9 bekrefter denne overnaturlige skapelsen. De umiddelbare miraklene til Jesus som er oppskrevet i evangeliene bekrefter også dette og åpenbarer Hans herlighet som Skaperen (Johannes 2:11 og Markus 4:35-41). Gud trengte ikke store mengder tid for å skape, men istedenfor spredde Han Hans overnaturlige handlinger over en bokstavelig seks dagers periode.

MEN KUNNE GUD HA SKAPT IGJENNOM LANGE TIDSALDRE?

Til tross for alt dette bibelske bevismaterialet, har noen kristne låst seg til å godta millioner av år stilt seg dette spørsmålet. Ja, Gud kunne teoretisk sett skapt ting over en lang tidsperiode. Men Han sa ganske klart at Han ikke gjorde det. Videre aksepterer vi millioner av år med død, sykdom, kjøttspising, masseutryddelser blandt dyr, pluss torner og tistler i skapelsen lenge før Adam syndet. Men alt dette motsier Bibelen opprinnelige lære om at skapelsen var “overmåte godt” i 1 Mosebok 1:31, Guds forbannelse på hele skapelsen etter Fallet (1 Mosebok 3:14-19 og 5:29, Romerne 8:19-23), og Kristi fremtidige forsoningsverk i hele skapelsen “Apostlenes gjerninger 1:15-20, Johannes Åpenbaring 22:3).

På samme måte ville akseptering av millioner av år være et angrep på Guds personlighet. Han kalte alt “overmåte godt”. Men den elskende Gud som er åpenbart i Skriften ville ikke si dette om tusener av fot med sedimentære steinlag med døde dyr. Hvilken type Gud ville ødelegge mesteparten av skapningene Hans millioner av år før Han skapte mennesket som tross alt ble skapt for å herske over dyrene? Ikke en uendelig vis, god, og allmektig Gud som Bibelen beskriver. Når alt kommer til alt, så må mesteparten av dyrene ha levd og dødd – og til å med ha blitt utryddet – før Han skapte Adam.

BETYR DETTE AT EN PERSON MÅ TRO PÅ BOKSTAVELIGE DAGER FOR Å BLI FRELST?

Absolutt ikke! Alt som behøves for at vi skal bli frelst fra fremtidens dom er å tilstå overfor Gud at vi er syndere som fortjener døden og deretter sette vår tillidt til døden og oppstandelsen til Jesus vil betale syndens straff og gi oss evig liv.

Betyr det at det ikke stiller noen rolle hvor lenge det tok å skape jorden? Vel, spiller det noen rolle om vi er uenige med Gud? Den samme Jesus som forseglet frelsen vår trodde også på en bokstavelig og historisk 1 Mosebok. Den samme, feilfrie boken som klart viser oss Jesu død og oppstandelse og Hans andre komme, lærer oss også en ung-jord skapelse, Fallet, og en verdensomfattende og katastrofal syndeflod. Ved å forkaste 1 Mosebok (eller tolke den på en ubokstavelig måte, som er praktisk talt det samme), så undergraver disse kristne både påliteligheten, klarheten og autoriteten av Guds Ord og fundamentet som evangeliene hviler på.

KONKLUSJON

Dersom Gud skapte på seks bokstavelige dager for cirka 6000 år siden, så kunne Han ikke ha vært klarere i sitt Ord, slik  at folk i alle kulturer uten hensyn til utdannelse eller aldre ville være i stand å forstå det. I motsatt fall kan vi si at dersom Gud skapte ved å bruke de lange prosessene til Big Bang og evolusjonen ved periodiske overnaturlige handlinger over millioner av år, så må Han ha ledet Moses til å skrive den mest misvisende oppskrivningen noen sinne. Men den uendelige vise Gud av sannhet og Skaper av språk er ikke så inkompetent, og Han fører ikke sitt folk bak lyset. Gud skapte på seks dager for cirka 6000 år siden, Han sa aå selv. Tindrende klart!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: