Kristen på 1-2-3

I Barnas Bibel-nøkkel står det ofte at leseren bør ta imot Kristus og bli en kristen. Dette er den viktigste avgjørelsen et menneske noensinne kan ta i hele sitt liv. Spørsmålet er hvorfor en vil ta imot Kristus og om man forstår hva det innebærer. Dersom man ikke forstår alt, er dette helt normalt ettersom en som ikke er kristen ifølge Bibelen ikke kan forstå åndelige ting. Likevel kan Den Hellige Ånd overbevise menneskene at vi alle trenger å bli frelst fra evig fordømmelse. Dersom noen ønsker å ta imot Kristus som sin personlige frelser, er det tre enkle skritt som må følges:

1. Tilstå at du er en synder

Romerne 3:23 sier “Alle har syndet og står uten ære for Gud” Bare Jesus har blitt født uten synd. Alle oss andre har begått synd fra vi ble født. Dersom vi sier at vi ikke er en synder, så gjør vi Gud til en løgner. Fordi vi alle har syndet kan vi ikke komme til himmelen (Johannes Åpenbaring 21:27). Om du ikke innser at du er en synder, så har du ikke noe å bli frelst fra, og kan følgelig ikke bli frelst.

2. Tro at Jesus døde på korset for deg

Jesus døde på korset for deg. Johannes 3:16 sier at Gud elsket verden så mye at Han ga oss sin enbårne Sønn – slik at den som tror på Ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Ettersom vi har syndet, fortjener vi å bli korsfestet, men Jesus døde i vårt sted slik at vi slipper. Se 1 Peter 2:24 og Kolosserne 1:14. I Apostlenes gjerninger 16:31 står det “Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst”.

3. Bekjenn at du er en synder, og snu bort fra synd

Du må påkalle Jesus og be Ham å frelse deg. Dette kan være en stille men oppriktig bønn fra hjertet ditt, eller noe du sier høyt. Romerne 10:9 sier “Dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste Ham fra de døde, da skal du bli frelst.” Videre står det i vers 13 “Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.” Gud ønsker en ydmyk holdning slik som tolleren i Lukas 18:13 som sa “Gud, vær meg synder nådig!”

En kristen trenger åndelig mat for å vokse som en kristen. Vi vokser som kristne først og fremst på tre måter: (1) gå til kirke (evt. søndagsskole), (2) lese i Bibelen, og (3) å be til Gud. Du kan ikke ha et godt forhold til noen du ikke vil snakke med. Dersom jeg kan hjelpe noen, vennligst ta kontakt med meg på l_haukeland@hotmail.com eller send en tekst til 93620379. Si hvem du er og hva det gjelder. Gud velsigne deg! xxx

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: