Fantastisk langtrekkende rev

Bilderesultat for arctic fox vixen blue

Forskere ved Det Norske Polar Instituttet har fulgt en arktisk rev (Vulpes lagopus) som har faret over tre land og to kontinenter i løpet av bare 76 dager. Hunnreven, av den blå typen som er typisk i kystområdene, ble utstyrt med en satellitt sporingskrage da den var under ett år gammel. Den ble sporet fra 1 mars til 1 juli i 2018, og dekket et område på 4,415 km, en rett linje på 1,789 km.

Reven forlot Spitsbergen i Norge på 26 mars 2018, krysset over Grønnland og nådde Ellesmere Island, Canada, 76 dager senere, på 10 juni. Den beveget seg på et gjennomsitt av 46,3 km per dag, med en maks registrert rate av 155 km per dag – det hurtigste som noen sinne er registrert av den arten.

“Reven beveget seg så fort at forskerne ikke kunne tro det i begynnelsen. Eva Fuglei, en av forskerne, trodde at reven kanskje hadde blitt drept og bragt om bord i en båt.”

De arktiske regionene er enkelte sesonger brotilkoblet av sjøis, noe som gir potensiale for denne lange reisen. Ved to anledninger falt bevegelsene til mindre enn 10 km per dag, som “kan indikere fysiske barrierer på sjøisen, dårlig vær eller forekomst av matkilder.”

Repopulasjon av jorden 

Denne utrolige interkontinentale migrasjonen er en fenomenal demonstrasjon av hvor langt og hvor raskt dyr kan reise under de rette forholdene. Etter Syndefloden landet Noahs ark i Araratfjellene, og dyrene som var om bord spredde seg over hele jorden.

Men det er selvsagt usannsynlig at de originale parene dro på slike lange reiser. Istedenfor ville de fleste ha utviklet seg gradvis — formert seg og flyttet på seg. Men all migrasjonen ble hjulpet av forholdene under istiden under de tidlige århundrene etter den verdensomspennende flommen. Isflak hjalp å bygge broer på bestemte områder, og enda viktigere er det at sjønivået sank drastisk, noe som avslørte landbroer. Dette ville ha hjulpet dyrene slik at de hurtig kunne rekolonisere kloden.


 

Advertisement
%d bloggers like this: