Guds ære returnerer (Esekiel 43:1-12)


Og Herrens herlighet kom til tempelet gjennom den porten som vender mot øst.

Esekiel 43:4


DEN KOMMENDE HERLIGHET (Esekiel 43:1-5)

Dens ankomst (43:1-2)

De siste ni kapitlene i Esekiel beskriver i form av syner den fremtidige orden som Gud vil etablere i Israel når dets gjenoppbygging er ferdig – inkludert et nytt tempel, et nytt tilbedelsessystem, og en ny inndeling av landet.

Ettersom Esekiel så videre, så så han herligheten til Israels Gud komme fra øst. Ved begynnelsen av bortføringen, så hadde de blitt ført i den retningen.

Dens utseende (43:3)

Esekiel sammenliknet utseendet av Guds herlighet med det han hadde sett i tidligere syner. Først var det “synet jeg hadde da han kom for å ødelegge byen.”

Synet han refererte til er oppskrevet i Esekiel 8-11. Profeten hadde blitt transportert til Jerusalem for å se de vederstyggelige fremgangsmåtene  som ble fulgt i tempelet og den gudommelige dommen for dem som utførte dem. Han hadde også sett at Herrens herlighet var blitt fjernet fra byen

Bildene fra det synet var de samme som de han så nå (Esekiel 43:3), og de liknet dem som han hadde sett enda tidligere ved Kebar-elven.

Da han så Herrens herlighet returnere, falt Esekiel på ansiktet sitt (Esekiel 43:3). Dette var samme reaksjon han hadde hatt da han først så den (Esekiel 1:28, 3:23).

Dens innkomst i tempelet (43:4-5)

Herrens herlighet entret nå selve tempelet. Grunnen til Guds herlighet hadde forlatt Salomons tempel var forurensningen inni det. Hver tenkelig form for avgudsdyrkelse ble praktisert der (jfr. Esekiel 8:5-16). Der fantes intet legemiddel for det tempelet.

Ånden løftet Esekiel opp og satte ham inn i tempelets forgård (Esekiel 43:5). Dette var hans eneste inngang til tempelet fra utkikkspunktet hans på øst siden. Esekiel så at porten var lukket, noe som indikerte at etter Herren hadde gått gjennom østporten fikk ingen andre lov til å bruke den.

Som tidligere nevnt hadde Herrens herlighet aldri oppholdt seg i det andre tempelet. Så Esekiels syn pekte mot en fremtid når Gud nok en gang ville bo blant Sitt folk.

EN FORKLARING AV HERLIGHETEN (Esekiel 43:6-8)

Utsikten til hellighet (43:6-7a)

Herren snakket nå til Esekiel og forklarte viktigheten med synet han hadde sett. Det er best å anta at Herren snakket direkte til Esekiel mens engle-guiden var stille.

Menneske, dette er stedet for min trone og stedet for mine fotsåler.” I eldre oversettelser (og i engelsk KJV) står det ofte “menneskesønn”. Esekiel repeterte dette uttrykket ofte (over 90 ganger). Det assosierer identiteten hans som menneske og hans avstand fra Gud. Det minnet ham om hans behov for hellig styrke og opplysning.

Her opplyste Gud Esekiel om betydningen av synet. Han sa at dette tempelet ville bli hans evige hvilested.

På den tiden ville Herren “bo blant israelittene til evig tid” (Esekiel 43:7).

Historien om urenhet (43:7b-8)

Horeri” kan referere til åndelig utroskap som i Esekiel 16:15-17. Men på grunn av avgudsdyrkelse hadde prostitusjon faktisk blitt praktisert i tempelet (jfr. 2 Kongebok 23:7). Det er mulig at en her omtaler stedene hvor det fantes graver i tempelet hvor konger var begravet. Eller kanskje disse “likene” er en referanse til døde avguder som kongene hadde bygget altre for inne i tempelets område. Så skamløs hadde avgudsdyrkingen blitt at avgudenes fristeder hadde blitt reist  ved siden av dørstokken og dørstolpene til Guds fristed.

HERLIGHETENS UTFORDRING (Esekiel 43:9-12)

Forlatingen av utroskap (43:9-10)

I lys av ødeleggelsen av det første tempelet som en straff for frafall fra Herren, så oppfordret Gud Israel å “ta bort fra meg både horeriet og likene av kongene sine.” Som vi nå vet, så vil det bare bli bygget et nytt tempel en gang i fremtiden; dette synet var ment for å rense folket på Esekiels tid. Omvendelse ville bringe Guds nærvær tilbake til dem.

Herren instruerte Esekiel: “Fortell Israels hus om tempelet, så de kan skamme seg over sin synd” (Esekiel 43:10). Med “fortell Israels hus” menes å beskrive hva Gud har avslørt i synet, inkludert de massive dimensjonene til bygningen.

Konformitet med Guds vilje (43:11-12)

Folkets respons ville avgjøre Esekiels neste skritt. Dersom det store bildet brakte omvendelse, så kunne han avsløre flere detaljer.

Hovedloven om tempelet er uttrykket i Esekiel 43:12. Det sier: “Dette er loven om tempelet: Hele området på toppen av fjellet skal være det aller helligste.” I det fremtidige tempelet, hele bygningen, gårdene og fjellet det står på skal en finne denne inskripsjonen.


ORD TIL AVSLUTNING

Har du noensinne hatt muligheten til å se en soloppgang over havet? Plutselig begynner fargene å invadere himmelen. Gult og oransje skubber vekk mørket som en skygge klatrer oppover.

I et syn fikk Esekiel muligheten til å se Herrens tempel slik som det skulle være. På Esekiels tid var tempelet fult av synd og vederstyggelighetet som ikke ga Gud ære. Herren fortalte profeten at Han skulle rense huset Sitt.

Gud vil ikke dele Hans herlighet med andre. Vår Gus er hellig. Vår Gud er verd all ære og pris som vi kan gi Ham.

Der kan ikke finnes en ny begynnelse uten en avslutning. Akkurat som soloppgangen i øst annonserer begynnelsen av en ny dag, så tilby Herrens entring av tempelet fra østporten et håp om forandring.

Det må være et ankomstpunkt for alt i livene våre. Jesus snakket til troende i Johannes åpenbaring 3:20 da Han sa at Han står for døren og banker. Han venter på at vi skal åpne opp døren. Når vi har åpnet døren til Hans herlighet i våre liv, så kan vi bli omformet for alltid.

Herrens herlighet kom inn til tempelet gjennom østporten. Herrens herlighet kommer inn i tempelet av våre liv når vi tilstår våre synder, gir slipp på utilgivelighet og bitterhet, og stoler på at Han vil ordne alt for vårt beste.


 

Advertisement
%d bloggers like this: