6 mai: Troens opphavsmann og fullender

“med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone.”

Hebreerne 12:2

Vi lærer mange ting når vi ser mot Jesus på korset. Vi lærer hvordan vi kan lide smerte, vi lærer å holde ut urettferdighet, vi lærer hvordan å respondere med godhet.

Men der er uendelig mye mer med korset enn gode eksempler gitt av en sorgfull martyr. Når vi ser på korset riktig, så ser vi mye mer enn det — vi ser Jesus som “troens opphavsmann og fullender“, og vi ser at korset var en milepæl på veien mot en lykkelig kroning.

Jesus er opphavsmann og fullender til den frelsende troen på grunn av det Han oppnådde på korset. Hans verk av å ta bort syndene våre og å overføre Hans rettferdighet til oss er det som troen springer ut fra og hviler i. Sann tro hviler på en sann realitet, og der finnes ingen frelse utenfor Kristi verk på korset.

Det var den lykkelige gjennomføringen av Hans folks frelse at Jesus utholdt forsmedelsen og lidelsen på korset. Og, etter å ha oppnådd dette store formålet, stod Han etterpå opp fra de døde og dro tilbake til himmelen.

Der sitter Han nå, ved Faderens høyre hånd, som den store forbeder og mellommann for Hans folk. Ser du på Jesus som Han er, den suksessfulle og herskende Frelser og Herre?


 

Advertisement
%d bloggers like this: