Alt legges sammen

En 6000 år gammel jord? Når du legger sammen Bibel referansene er ikke utregningen så vanskelig!

Bilderesultat for adam bible

Adam

Bilderesultat for abraham bible

Abraham

Bilderesultat for jesus

Jesus

Bilderesultat for man drawing

Dagens mennesker

Vi har alle hørt skrekkhistoriene. Lærerne i offentlige skoler tvinger elevene til å utføre rare, torturerende beregninger for å utføre enkel matte. For eksempel pleide mange av oss legge sammen 121 + 13 på 1,72 sekunder. Fellesfag metoden bruker 7 trinn og tar 3 minutter og 18 sekunder.

Kanskje tror du sat du trenger liknende matematisk gymnastikk for å finne jordens alder, slik at du gir den oppgaven til vitenskapsmennene. Eller kanskje du ignorerer emnet fordi du ikke kan se hvordan det er relevant til hverdagens kamp for å følge etter Jesus. Vel, denne saken har ingenting med frelsen å gjøre, men det har med autoritet å gjøre. La meg forsøke å forklare.

For de som stoler på evolusjonens syn på historien, så er det å bestemme jordens alder en komplisert prosess. Først må du finne en meteoritt, knuse den, og så sende den til et laboratorium for analysering. (Hvorfor en meteoritt? Det skal jeg komme tilbake til senere.) Teknikere måler raten av isotoper og setter den inn i en komplisert utregning som måler radiometrisk forfall. Ut spretter et nummer rundt 4.500.000.000 år (i alle fall er det det forventede resultatet). Det er mange nuller!

Men dersom du tok Bibelen som sannhetens ultimate kilde, dukker det opp et mye enklere svar. Og du trenger ikke å finne en meteoritt en gang. Alt du trenger er en Bibel og en kalkulator. Bare slå opp Bibelen til 1 Mosebok 5.

Selv om folk gjør narr av å lese ættetavlene som erstatning for å telle sauer før du skal sovne, så spiller de en viktig rolle i Guds Ord. Disse listene demonstrerer den historiske naturen av de tidlige kapitlene av 1 Mosebok. Virkelige menn hadde virkelige sønner, og vi vet hvor gammel hver mann var da sønnen hans ble født.

Mange refererer til denne listen og den i 1 Mosebok 11 som kronologitavler siden hvert navn i 1 Mosebok 5 og 11 inneholder et tidsstempel. Set ble født da Adam var 130 år gammel, og Enos ble født da Set var 105 år gammel. Så fra Adam til Enos gikk det 235 år. Ved å bruke kalkulator (jeg vil ikke tvinge deg til å bruke Fellesfag metoden), så kan du jobbe deg nedover listen og legge sammen aldrene fra Adam til Noah. Du skulle få 1.556 år opp til fødselen av Noahs sønner (jeg skal vente mens du sjekker regnestykket). Men de var ikke trillinger – Sem var barnet i midten (1 Mosebok 9:24, 10:21), født da Noah var 502 år gammel. Det bringer oss til at Sems fødselsdag var 1.558 år etter skapelsen av Adam.

Du kan finne Sems etterkommere i 1 Mosebok 11:10 og fortsette å legge sammen årene. Du ankommer Tarah 320 år lengre nede på listen. Med noen forsiktige undersøkelser av 1 Mosebok 11:32 og 12:4 vet vi at Tarah var 130 år gammel da Abraham ble født. Når vi legger sammen alt dette finner vi en tidsperiode på omtrent 2008 år fra Adam til Abraham.

For å være helt ærlig, så er det noen små forskjeller i de forskjellige eldgamle manuskriptene som du burde studere dersom du øsnker å forstå dette i detalj. Men du vil finne at variasjonene ikke er særlig store. Selv om du mener, som enkelte kristne foreslår, at det mangler navn i disse ættelistene, og at Arpaksad, for eksempel, virkelig er Sems barnebarn, så forandrer det ikke timingen (fordi Bibelen er krystallklar om når Arpaksad ble født).

Så nå vet vi at der var omtrent 2000 år fra Adam til Abraham, men hvordan kommer vi til nåtiden? Tenk bakover her. Pop quiz: Hvor mange år har det gått siden Jesus ble født til i dag? Siden vår moderne kalender gir datoene i Anno Donini (vår Herres år) er svaret lett: omtrent 2000.

Alt som står igjen er å bestemme tiden mellom Jesus og Abraham. Dette er litt mer komplisert, men ved å hoppe litt fra bok til bok er det mulig å regne ut svaret fra Bibelen. Skriftlærde som studerer Bibelen er uenige om noen få detaljer, men det omhandler kun omtrent 200 år. De fleste historikere, selv dem som ikke tror på Bibelen, er enige om at Abraham ble født rundt år 2000 f.Kr. – og denne dateringen stemmer med den bibelske tidslinjen.

Nå har du tre deler å sette sammen, og jeg vedder på at du kan ta dette som hoderegning. Fra skapelsen til Abraham er omtrent 2000 år. Abraham til Jesus dekker omtrent 2000 år, og du lever ca 2000 år etter Kristus. 2 + 2 + 2 = 6. Det betyr at jorden og hele det skapte universet er omtrent 6000 år gammelt.

Det kan gjerne høre radikalt ut dersom du alltid har hørt at jorden er 4,5 milliarder år gammel. Men på hvem sin autoritet skulle du akseptere denne påstanden? Kristne burde se til Guds Ord for å bestemme hva som er rett eller galt, så hvorfor skulle de ikke gjøre det når det gjelder jordens alder? Å gjøre noe annet virker inkonsistent. Dersom du stoler på menneskenes fortolkning av den naturlige verden og jordens alder, så stoler du på mennesker istedenfor Gud.

Vitenskapsmennene som tror at universet er milliarder av år gammelt antar at jorden og meteorene ble dannet samtidig fra spinnende skyer med rester. I tillegg til det stoler de radiometriske dateringsmetodene de bruker for å bestemme meteorenes alder på enda flere antakelser. Denne kjeden av antakelser er upålitelig og er totalt i konflikt med det som Bibelen lærer. Vi snakker om tusener mot milliarder – og det er mer en avrundende feil.

Uten disse påståtte milliarder av år kan evolusjonen ikke skje. Ideer som menneskelig evolusjon er festet til spørsmålet om jordens alder. Du trenger ikke disse lange tidsperiodene dersom du stoler på at Gud skape plantene, dyrene og menneskene på en overnaturlig måte – slik som Han sier det i 1 Mosebok 1.

Selv om dette spørsmålet ikke er en faktor i dine dagligdagse avgjørelser, så har det viktige konsekvenser. Du kan være sikker på at alle som stoler på Kristus alene for frelse er trygg, selv om de tror på en gammel jord. Men dersom du ikke kan stole på Guds Ord om jordens alder, hvorfor skulle du da stole på det når det sier at Jesus stod opp fra de døde? De samme skeptiske vitenskapsmennene som sier at jorden er 4,5 milliarder år gammel vil sikkert også fortelle deg at døde mennesker ikke står opp fra de døde igjen. Så hvem vil du stole på?


 

Advertisement
%d bloggers like this: