Endelig liv på Mars?

Image result for mars

NASA sin Curiosity rover har funnet hva vitenskapsmenn har lett etter siden Viking I landet på Mars for 42 år siden – tegn på liv.

Faktisk er det ingen som sier at Curiosity har funnet umiskjennelige livstegn. Men den har funnet bevis på flere forskjellige “organiske” molekyler i jordsmonnet og metan i atmosfæren. Begge kan være biprodukter fra liv, men mange ikke-biologiske prosesser kan også produsere dem.

De komplekse organiske materialet i jordsmonnet er særlig spennende for evolusjonære vitenskapsmenn. NASA forskere er håpefulle over at siden disse molekylene har blitt bevart så lenge (tre milliarder år etter deres evolusjonære beregninger), så kan også mikrobene som laget dem ha blitt bevart..

Til deres kreditt er ikke forskerne så blindet av deres evolusjonære antagelser at de styrter til en konklusjon om at de definitivt har funnet avslørende tegn på liv. Som en forsker sa det: “Jeg tror det er geologisk! Jeg håper det er biologisk!”

Dessverre kommer ikke dette håpet fra ett ønske om å gi ære til Skaperen av alt liv, men fra en trang til å bevise at livet “bare skjer” når forholdene er riktige. Eller, for å si det på en annen måte, det er en måte å tilbe skapelsen mer enn Skaperen (se Romerne 1:25).

Bibelen sier at Gud designet jorden alene for å bli bebodd (Jesaja 45:18). Siden skjebnen for hele universet dreier seg rundt hendelser på jorden, og Kristus kom som ett menneske og levde på jorden, så er det velig usannsynlig at vi noen gang vil finne skapelser andre steder.

Dersom en sonde noensinne skulle finne liv på en annen planet, vil det første spørsmålet være om målingene var ett resultat av mikrobiell forurensing fra jorden. Men vitenskapsmennenes romfartøy blir spesielt sterilisert før take-off for å fjerne den muligheten. Men til og med om avgjørende beviser av fremmede bakterier ble funnet på Mars, så ville vi vite at de ikke utvikllet seg men at Skaperen plasserte dem der når Han skapte himmelen og jorden “og alt som i dem er” på seks dager (2 Mosebok 20:11). Så denne oppdagelsen ville ikke bevise noen ting om evolusjon eller sannsynligheten for at evolusjon skulle ha skjedd.


 

Advertisement
%d bloggers like this: