19. For Ham

Emne: relasjoner med Gud

“1 Kom, la oss juble for Herren, hylle vår frelses klippe!

2 La oss gå fram for ham med lovsang, hylle ham med sang og spill!

3 For Herren er en stor Gud, en stor konge over alle guder.

4 Han har jordens dyp i sin hånd, fjelltoppene tilhører ham.

5 Havet er hans, han har skapt det, hendene hans har formet det faste landet.

6 Kom, la oss knele og kaste oss ned, bøye kne for Herren, vår skaper!

7 For han er vår Gud, vi er folket han gjeter, flokken i hans hånd. Ville dere bare høre hans røst i dag!

8 Gjør ikke hjertet hardt som ved Meriba, som den dagen ved Massa i ørkenen,

9 da fedrene deres utfordret meg og satte meg på prøve, enda de så hva jeg gjorde!

10 I førti år hadde jeg avsky for denne slekten. Jeg sa: De er et folk som farer vill i sitt hjerte, de kjenner ikke mine veier.

11 Så sverget jeg i min vrede: Aldri skal de komme inn til min hvile!”

Salme 95

En 17 år gammel jente som het May og en medarbeider ved et supermarked møtte for lunsj. Han hadde noen spørsmål om livet, og May var glad over å kunne snakke med ham om troen sin. Mens de satt der med smørbrødene sine, bøyde May hodet og takket Herren for maten sin. Da hun så opp igjen, sa vennen hennes: “Jeg ba ikke. Vil Gud drepe meg for det?”

Responsen hans avslører mye om hvordan folk ser på Gud. Mange tror at våre Gud-rettede handlinger – tilbedelse – gjøres som sikkerhetsinnretninger for å hindre at Herren slår oss med et lyn. Når vi tenker på Ham på den måten, vil vi ha de gale motivene for våre Gud-rettede handlinger. Den typen tankegang får oss til å tilbe Gud for personlig gevinst eller godkjennelse.

Tilbedelsen vår av Gud gjøres ikke slik at vi kan oppnå fordeler. Istedenfor burde våre himmelrettede tanker og handlinger (for eksempel bønn, Bibel-lesning og lydighet) gjøres for å ære Ham og Hans storhet. Hjertene våre burde være fulle med samme type lovprisning som vi ser i Salme 95.

Selvsagt er det til vår fordel når vi vender vår oppmerksomhet mot Gud, men det burde ikke være det som motiverer oss. Det er ikke for oss selv at vi tilber Gud. Det burde alltid være for Ham.

Så la oss beundre og gi Ham Hans rett, All ære og makt, all visdom og kraft, All ære og velsignelse, med englene høyt oppe, Og takksigelse som aldri slutter for ubegrenset kjærlighet.

Sann tilbedelse gjør Gud til midtpunktet.

Spørsmål:

a. Hva er noe du allerede vet om å tilbe Gud?

b. Hva er noen av kjennetegnene ved Gud som fikk salmisten til å tilbe Gud?

c. For å få en bedre forståelse av hva sann tilbedelse er kan du ta kontakt med en mer erfaren kristen, kanskje den som ledet deg til Kristus.


 

Advertisement
%d bloggers like this: