Bibelen: Skydig inntil bevist uskyldig?

Image result for Bibelen

Utfordring av standard tvilen!

Skeptikere krever ofte absolutt bevisa på at en bestemt person, et bestemt sted eller bestemt handling i Skriften er historisk. Dersom utenfor-bibelsk støtte ikke finnes, så hevder skeptikeren at Bibelen ikke er en pålitelig historisk kilde og kan derfor ikke stoles på. Denne tøylesløse skepsisen skjer av flere grunner. Utdannelsene of mediene presenterer konsistent Bibelen som unøyaktig, og menneskehjertet er fra fødselen av i et naturlig opprør mot Guds sannhet.

Det er forståelig at skeptikeren tar denne tilnærmelsen overfor Skriften. Men et bekymringsverdig økende antall kristne går ofte med på denne hermeneutikken. Ofte kommer det spørsmål fra folk som hevder at bestemte ubeviste detaljer i Skriften truer troen deres på Kristus. Dette er absolutt unødvendig. Ta de følgende punktene til betraktning:

  1. Bibelen er uten tvil den mest autentiske boken gjennom historien. Folk har alltid satt spørsmålstegn ved Bibelens nøyaktighet. Arkeologer har utfordret mange bibelske detaljer, bare for senere å finne bevis på at Bibelens historiske oppskrivning var nøyaktig. Den avdøde Dr. Clifford Wilson skrev: “Jeg husker godt da en av verdens ledende arkeologer ved Gezer irettesatte en yngre arkeolog som ‘forsøplet’ Bibelen. Han sa bare rolig ‘Vel, dersom jeg var deg, ville jeg ikke snakke så nedlatende om Bibelen.” Da den yngre arkeologen spurte ‘Hvorfor?’ svarte han ‘Vel, den har for vane å ende opp med å ha rett likevel’. Og det er også mitt standpunkt.”
  2. Bibelen selv konstituerer bevis for historien den beskriver. Når noen spør “Er der noe bevis for at denne bibelske hendelsen faktisk skjedde?”, så er det absolutt gyldig å svare “Ja – Bibelen beskriver det nøyaktig”. Tatt i betraktning dens ekstraordinære, demonstrerte nøyaktighet i historisk rapportering burde standardholdningen overfor den være tillit. Skepsis over en eller to hendelser som mangler bekreftende bevis er faktisk et irrasjonelt standpunkt.
  3. Det finnes ikke beviser for mesteparten av antikkens historie. Tiden visker ut beviser for historiske hendelser. Statuer, inskripsjoner og manuskripter degraderes over århundrene. Byer blir utslettet, ransaket og begravet. Det ville være umulig å grave opp mer enn  en liten brøkdel av gjenstandene som er begravet under Jerusalem alene. Fordi så mye har gått tapt, så er det ufornuftig å kreve bekreftende bevis for enhver hendelse som Bibelen inneholder.
  4. Skeptikerne er de som oftest har feil. De fleste år rundt jul eller påske, så kommer det noen nye “beviser” som skal tilsi at Bibelen ikke er korrekt. De blir uunngåelig avslørt å være dårlige forfalskninger, slik som bly kodeksene eller “Jesu kones evangelium”. Og de blir vanligvis avslørt i løpet av noen få dager eller uker når de virkelige ekspertene blir kalt inn, men tilbakevisningene blir aldri rapportert av media med samme sensasjonelle fanfare som den såkalte “oppdagelsen”. Men skeptikerne faller hele tiden for oppstyret. Kunne det være at skepsisen, og ikke kristendommen, gjør noen alt for godtroende når det kommer til påståtte beviser som støtter deres posisjon?
  5. Bibelen er ikke bare et pålitelig historisk dokument – det er det ufeilbarlige Guds Ord. Det forrige poenget kan se ut som om Bibelen bare er et pålitelig historisk dokument, men  dersom argumentet stopper der har vi ikke gått langt nok, for Bibelen er mye mer enn det. Det er Guds Ord og er derfor sant ved definisjon. Som jeg har påpekt flere ganger, så siterte Jesus de hebraiske Skriftene som totalt autoritative når Han underviste under Sin jordlige tjeneste. Dersom Han ønsket å rette alle “feilene” eller påpeke hvor upålitelige Skriftene var, så ville Han ha hatt flere muligheter til å gjøre så. Men i flere tilfeller så understreket Kristus at Guds Ord var og er sannhet da Han avsluttet diskusjoner med “Det er skrevet…”

Bevisene er på vår side

Så, neste gang en skeptiker av en venn sette spørsmålstegn ved Bibelens nøyaktighet, så kan du utfordre  deres “doble standard” med den overveldende støtten Bibelen har for komplett sannhet i alt den lærer. For eksempel kunne du sitere arkeologisk bevis som oppdagelsen av hettittene (som skeptikerne påstår aldri har eksistert, i motsetning til Bibelen). Eller fra et mangfold av vitenskapelig bevis som undergraver ateistenes pålitelighet i hans egen posisjon, som det fysiske beviser av myke vev eller DNA funn i dinosaurbein. Husk også at beviset av Karbon-14, ikke bare i dinosaurbein, men i kull, fossiler og diamanter, viser at de ikke kan være milliarder av år gamle, slik som påstått.

Utfordringen av “standard tvilens” posisjon

Selvfølgelig trenger vi verktøy for å gjøre dette – slik at vi kan bli informert. Her står organisasjoner som Institute for Creation Research (ICR), Answers in Genesis (AiG) og Creation Ministries International (CMI), for å nevne noen, på med forskning og skriving, og gjør dette materialet tilgjengelig for menigheter og enkeltpersoner. Ja, bloggen min gjør også dette; noe skrevet av meg, andre artikler skrevet av andre, men delt på bloggen min. La deg selv bli informert om hva som skjer – du kan følge bloggen min eller en av disse andre organisasjonene.


 

Advertisement
%d bloggers like this: