28 mars: Guds vrede

“Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett.”

Romerne 1:18

Alle, selv mange ikke-kristne, liker å snakke om Guds kjærlighet. Men her blir vi minnet på at Guds vrede blir også åpenbart. Guds hellige vrede er like mye en del av Hans guddommelige fullkommenhet som Hans kjærlighet og nåde.

Og legg merke til hvor åpenbaringen av Guds vrede kommer fra: den blir åpenbart fra himmelen. Himmelen skammer seg ikke over Guds vrede, men viser den heller fram, gjennom Skriften, som en av Hans mange og vakre egenskaper. Dersom himmelen ikke skjemmes over Guds vrede mot ugudelighet, hvorfor skulle vi være det?

Videre blir det erklært at Guds vrede er imot, ikke bare ondskap og urettferdighet, men all ugudelighet og urett. Vi blir ikke forlatt i komfort for å fordømme utskeielsene og uærligheten hos andre. Vi må gjenkjenne at Gud vil straffe enhver syndefull tanke og handling.

Der finnes derfor ikke noe slikt som “en liten synd” — en synd som er ubemerket og uten å krenke Gud. Alle synder er en krenkelse til guddommen, den gjennomsyrede godheten til Gud.

Selv om der finnes dem som søker etter å “holde”, eller undertrykke, denne sannheten på grunn av deres forvridde sans for rett og galt, så er der andre som flykter etter tilflukt i nåden og kjærligheten til denne samme vrede Gud. De ser Guds straff av syndene deres i Kristus, på korset, som deres vern mot vreden de fortjener.

Hvordan responderer du til Guds vrede? Holder du sannheten nede som best du kan, eller holder du korset opp som best du kan?


 

Advertisement
%d bloggers like this: