16 august: Våk og be!

“Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse!”

Matteus 26:41

For et fantastisk og presist direktiv Jesus gir oss for å kjempe mot fristelsen! Denne verden tilbyr tusenvis av forskjellige synder. Og vår syndefulle natur angriper oss fra innsiden med en kompleks og variert variasjon av lyster, frykt, ambisjoner og tvil.

Likevel er Jesu enkle og balanserte våpen mot enhver av disse fristelsene til synd: våk og be.

Med mindre  vi forventer at Gud skal gjøre all kjempingen for oss, så blir vi frtalt at vi må våke — se opp for synden. Det er vårt ansvar å holde våre åndelige øyne åpne (noe som av og til betyr å holde våre fysiske øyne lukket eller bortvendt) for enhver måte synden kan få innpass til våre sjeler. Vi må vokte hjertene våre fra illojalitet, og vitnesbyrdet vårt fra utskeielser, ved aktivt å innvolvere oss selv i den hevileløse forfølgelsen av renhet og godhet.

På den andre siden kan vi overhodet ikke forvente å overvinne vår alltid tilstedeværende tilbøyelighet overfor synden, eller den eldgamle slue Satan, i vår egen styrke. Derfor må vi be. Vi må stole på den opprettholdende nåden og det rensende arbeidet til den Hellige Ånd inni oss.

Fordi kjødet vårt er så svakt, samme hvor villig ånden vår kan være, så er det imperativt at vi er i en konstant positur av årvåkenhet og bønn. Faktum er at der er en direkte sammenheng, forteller Jesus oss, mellom vår årvåkne bønn og vår evne til å motstå fristelse.


 

Advertisement
%d bloggers like this: