10 januar: Lytt til deg selv!

“Ham som sitter på tronen, ham og Lammet være takk og ære, pris og makt i all evighet.”

Johannes åpenbaring 5:13

Lytt til deg selv. Dette er deg, sitert av apostelen Johannes mens han beskuer verdens siste dom og den triumferende returen til Jesus Kristus.

På dette tidspunktet vil hele Hans skaperverk bøye kne (noen frivillig og full av glede, noen ufrivillig og motstridende) og tvunget — ved den ukuelige, unektelige  Jesu herlighet — og erklære Hans verdighet for all tilbedelse. Ingen vil være i stand til å fornekte Hans suverenitet og majestet den dagen.

Når Kristus kommer tilbake vil du gi Ham ære og herlighet. Du vil offentlig anerkjenne at all makt kommer fra Ham, og at all makt burde bli gitt til Ham. Du vil proklamere Hans evige fortjeneste.

Lever du slik nå? Ærer du Ham i forholdene dine, på arbeidsstedet ditt, og i dine private tanker og planer? Ser du at all styrken du har — finansielt, følelsesmessig, fysisk — kommer fra Kristus og at det bare er riktig at du bruker den for Hans herlighet?

Dersom du en dag vil synge Jesu Kristi lovprisning og varsle om Hans uendelige verd, hvorfor ikke begynne med det nå? Lytt til deg selv!


 

Advertisement
%d bloggers like this: