Dag 3: Virkelig tidløs

De går fram fra kraft til kraft, de trer fram for Gud på Sion.

Salme 84:8

Skulle du ønske at du var ung igjen? Er du sjalu på ungdommen eller barna som ikke har ansvaret til en voksen hvilende på skuldrene deres? Alle aldre har positive og negative sider. Det kan være lett å ønske at en var ung igjen, men etter å ha fått mer og mer livserfaring kan en være mer til hjelp for andre. Vi burde ikke være sjalu på andre. Det er som en sykdom som spiser en opp innenfra. Takk Gud for at du er den du er, og at Gud har tatt vare på deg så langt i livet.

Selv enn hvor gammel vi er i jordlige år, så er vårt sanne jeg – vårt innerste jeg – tidløs. Det er ikke fanget i tidens spindelvev, Det blir ikke svekket, forminsket eller forverret. Det er imprignert med evig liv, går fra herlighet til herlighet og fra styrke til styrke så lenge jeg går med Herren.

Han ser ikke på hva vi var når vi starter vår åndelige livsvandring med våre sterke sider, karakter, evner eller oppnåelse. Han ser hva han har invistert i oss – og at vi vil vise Hans storhet og leve intimt med Ham.

Gud ble menneske og kom ned hit til oss. Før holdt Han til i det aller helligste, og Hans sky fylte tempelet. Han er fremdeles med oss her på jorden. Nå er VI tempelet Hans, og Herren ønsker å fylle oss med Hans herlighet. Han søker seg ikke ut de mest suksessrike, men Han kommer ned til de som er uten håp og gir dem håp. Han kommer ned til dem som er kraftløse og gir dem krefter. Han søker ikke etter dem med mest talent, men tar oss som er nesten ingen ting og forandrer livene våre til å bli vakre i Guds øyne. Hva sa de om apostlene? Er de ikke alle fiskere? Nå går de rundt og snakker fremmede språk og er store ledere. Gud forandrer mennesker.

Føl gleden du har av å tilhøre Hud og ha Ham levende inni deg. Salmisten sa “Alle mine kilder er i deg.” (Salme 87:7) Dette er kilder av glede. Herren er vår glede. Vi må være lydige til Ham. Den lydigheten kommer fra troen vår. Når vi har den troen kan vi gå frem fra kraft til kraft, og Gud vil for alltid være med oss – helt inn i evigheten.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: