Eldgammel Grønnlandshai

Bilderesultat for somniosus microcephalus

På 50-tallet skapte testingen av atombomber en “puls” med karbon-14 som vi kan teste i levende vesener. Dette har tillatt vitenskapsmenn å bestemme at Grønnlandshaien (Somniosus microcephalus) er verdens lengst levende hvirveldyr.

Forskere slo fast at haien har en veldig langsom årlig vekstrate på ca. 1 cm, som gir den et gjennomsnittsliv på 400 år. Andre kjente dyr som lever lenge inkluderer Skalldyrmuslingen (500 år), Grønnlandshvalen (200 år) og Galapagosskillpadden (170 år).

Bibelens skeptikere latterliggjør ideen om at menneskene, slik som Metusala (969 år, 1 Mosebok 5:27), levde i århundrer og sier at det ville være “biologisk umulig”. Dersom en ser bort fra død ved ulykke eller sykdom, så ser forskjellige skapninger til å være genetisk programmert til å leve i forskjellige livslengder. Slik “programmert lang levetid” hos dyr kan bli drastisk påvirket av oppdretts eksperimenter.

For mennesker kan det være at populasjons flaskehalsen etter syndefloden (bare åtte mennesker overlevde) bidro til den dramatiske avflatningen i post-flom levetid. Der finnes også mye bevis på at den nådeløse akkumuleringen av mange mutasjoner i hver menneskelige generasjon også har spilt en rolle, som den kjente genetikeren Dr. John Sanford forklarer i sin bok Genetic Entropy (Genetisk entropi).


 

Advertisement
%d bloggers like this: