1 august: Tilgivelsen på korset

“Men Jesus sa: «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Så kastet de lodd om klærne hans og delte dem mellom seg.”

Lukas 23:34

Jesus kjøpte ikke bare frelse for sine folk på korset — Han ga oss også et perfekt eksempel på hvordan å lide allernådigst, til Guds ære. I de syv uttalelsene som Kristus kom med på korset, som er skrevet ned for oss i Skriften, blir vi gitt syv former som burde forme våre responser til sorg, tragedir, smerte og urettferdighet.

De første ordene som vi hører fra Frelserens munn — mens Han lider ved hendene til ignorante, ondsinnede og bedragerske mennesker — er ord av vennlighet og nåde. Så første leksjonen vi lærer fra Herrens lidelse er dette: tilgi og be for dem som har gjort galt mot deg.

Dette er, selvsagt, ikke vår første tanke. Vi ønsker å gi tilbake med samme mynt, rope ut, eller telle all den urettferdigheten vi har lidt. Likevel er der bare en uskyldig person som noensinne har levd, og mens Han døde ved de uretterdige og ondsinnede hendene til fiendene Hans, så uttaler Han ord med ekte medfølelse og tilgivelse.

Det er åpenbart at Nye Testamentets kristne tok dette eksempelet til seg, for de etterliknet Han igjen og igjen. Som da Stefanus ble steinet til døde for å ha forkynt evangeliet, så ba han: “Herre, tilregn dem ikke denne synden!” (Apostlenes gjerninger 7:60). Da Paulus stod overfor den onde, romerske herskeren, Nero, forlot til og med noen av hans nærmeste kompanjonger ham, likevel var responsen han: “Må det ikke bli tilregnet dem!” (2 Timoteus 4:16).

Har noen noensinne skadet deg? Har du blitt offer for urettferdig behandling? Har du tilgitt dem? Har du bedt for dem? Dersom Jesus kunne tilgi på korset, så kan vi sannelig tilgi på grunn av korset.


 

Advertisement
%d bloggers like this: