Solid stein fra gass

Bilderesultat for rock from gas

Illustrasjon: Månestein dannet av gass fra Apollo 11

Forskere som er bekymret over karbondioksyd (CO2) utslipp fra en kraftstasjon på Island sprøytet inn 175 tonn gass inn i hulrommene i basaltisk stein dypt under overflaten og forsøkte å fange den der. Vitenskapsmennene kom tilbake senere for å sjekke om der hadde vært noen lekasje og ble forbløffet da de oppdaget at nesten all CO2 gassen hadde blitt omgjort til solid stein! “Resultatet gjorde oss målløse!”

Forskerne fant at under de rette forholdene kan denne prosessen forekomme i løpet av bare noen få måneder. Resultatet deres “står i kontrast til det vanlige synet at immobiliseringen av CO2 som karbon mineraler innen geologiske reservoarer tar fra hundrevis til tusenvis av år.” De ble tvunget til å konkludere at slik mineralisering kan skje “mye raskere enn tidligere antatt.”

Den bibelske flommen skjedde da kildene i dypet  ble frigitt, noe som involverte betraktelig vulkansk aktivitet. Massive mengder med naturlig CO2 som ble frigitt fra vulkaner ville ha oppløst seg i grunnvannet og flomvannet. Sett i sammenheng med denne nye oppdagelsen peker dette mot en måte mesteparten av verdens omfattende karbonholdige steinlagre kunne ha blitt formert på noen måneder.


 

Advertisement
%d bloggers like this: