Amerikans tegnspråk Bibel ferdig

Image result for american sign language version bible

Etter 39 år er oversettelsen av Bibelen til Amerikansk Tegnspråk (ASL) endelig ferdig.Tidlig i hans tjeneste, oppdaget Duane King at det kristne døvesamfunnet har vanskeligere for å ha gode erfaringer i kirken fordi de strever med å forstå Bibelen. Mange unngår helt å gå til kirken. Å lære å lese og forstå abstrakte konsepter er mye vanskeligere for de døve fordi det krever syn for å kunne forstå språk. Knkrete orde som “tre” er lettere lettere enn abstrakte ord som “frelse ved tro gjennom nåde”.

Til forskjell fra Braille, som er et alfabet somfungerer i sammenheng med mange språk, er ASL ett bestemt språk med unik grammatikk. Med andre ord er ASL rett og slett ikke engelsk språk gjort til tegnspråk. Derfor bruker ikke den engelske Bibelen samme grammatikk og vokabular som ASL bruker. Denne nye oversettelsen setter den originale bibelske teksten til ASL språk og grammatikk. Fordi Bibelen er helt og holdent på video, så kan døvesamfunnet endelig “lese” Bibelen ved å se på den i sitt eget språk.

Gud lovet at Hans Ord ikke ville komme tomt tilbake (Jesaja 55:11). Vi kan være takknemlige for tjenesten fra oversettere som strever med å oppfylle den store misjonsbefalingen ved å gjøre Skriften mer tilgjengelig for alle mennesker.


Advertisement
%d bloggers like this: