Truede fuglerater

I National Geographic Norge nummer 8/2018 skriver Jonathan Baillie om truede fuglerater som er godt dokumentert av fotograf Tim Flach. 5 fine, fargesprakende bilder illlustrerte noen av disse pene fuglene. Den første av dem er Treskonevbben.

I den korte artikkelen nevner Baillie artsprogrammet Evolutionary Diostinct and Globally Endagered (EDGE) som han selv har tatt initiativet til. Dersom det er riktig at noen av disse fugleartene har blitt utryddet av evolusjonen, så må en kunne slå fast at utviklingen har gått i motsatt retning. Dersom evolusjonen fører til utryddelse er dette en dårlig forklaring på hvordan livet har oppstått.

Sannheten er at vi ikke ser en utvikling av nye arter i naturen, men vi ser at flere arter dør ut. Dette er i tråd med naturlovene som sier at alt går fra orden til kaos, fra liv til død.
—————————————————————————————

Advertisement
%d bloggers like this: