Dag 24: Aldri for gammel for forandring

Å, Herre Herre! Se Du er den som har skapt himmelen og jorden ved Din store kraft og ved Din utstrakte arm. Ingen ting er for vanskelig for deg.”

Jeremia 32:17

Det er ideelt å starte som ung med å slipe ned de skarpe kantene i livene våre. Likevel er vi aldri for gamle til å forandre oss når det gjelder God og mennesker, for Herren “kan gjøre mer enn alt, langt ut over det vi ber eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss” (Efeserne 3:20).

Det kan være nedslående følelse når Gud lang ute i årene viser ting som vi må forbedre i livene våre. Vi blir takknemlige for at Herren åpenbarer områder vi må forbedre oss på, men vi blir forarget over at vi ikke har sett dette tidligere i livet. Men så kan det jo være at vi har flere tiår igjen av line våre, og det er aldri for sent å vokse åndelig.

Men spesielt etter som årene går kan det virke nedtrykkende å be dag inn og dag ut, år etter år de samme gamle negative bønnemnene. Det hjelper å fokusere bønnene våre bedre når vi har en positiv innstilling i hjertene våre. Vi kan be “Gud, kan du vise meg de tingene Du spesielt ønsker at jeg skal overkomme ved vekst på de tre områdene så er så viktige for deg – tro, håp og kjærlighet”. Hver av disse kan drive ut masser av små synder når lyset kaster ut mørket. For eksempel kan sinne være den negative synden som trykker deg ned, og du må bekjenne dette når det skjer. Men din stadige bønn trenger ikke være “Gud, hjelp meg å overvinne sinnet mitt”, men “Herre, fyll meg mer og mer med Din kjærlighet og elskverdighet”.

Likevel kan vi be etter mer tro på Gud – for en stille tillit istedenfor bekymring, frykt eller en følelse av “jeg kan ikke”. Eller istedenfor å be mot en indre drivkraft for å kontrollere mennesker og situasjoner, så kan vi be at vi stoler på at Gud vil virke. Vi kan gjenkjenne at Noen uendelig større enn oss har kontroll – og at Han er allvitende og allmektig. Så vi kan be “Gud, vis meg alle ting som jeg stoler på istedenfor Deg. Vis meg løgnene jeg tror på istedenfor Din sannhet, slik som løgnen ‘Alt avhenger av meg’. Eller løgnen ‘Jeg  kan aldri forandre meg, jeg er bare slik.'” Vi kan be “Må jeg gjenkjenne disse løgnene mer og mer og velge å stole på Deg”.

Og så kan vi be om et større håp – håp som sender en stor stråle av lys inn i fremtiden, både tid og evighet. Vil fremtiden bli mørk eller lys? Vanskelig eller lett? Vil det bli ensomhet, sykdom, smerte? Hvilke tap vil vi lide? Hvilke skatter vil bli tatt fra oss? Hva vil vi stå igjen med? Vi kan ikke være sikre, men vi kan vite en ting med sikkerhet: i hele fremtiden vår, så vil Herren være med oss. Den treenige Guds lys og kjærlighet vil aldri forlate oss. O*g vi kan kultivere en “Han er bedre” holdning til alle de tingene i livet som vi gleder oss over og stoler på – de jordiske tingene som vi håper på og frykter å miste.

Jeg takker Herren for at hver årstid i livet bringer nye muligheter til å bli kjent med Ham på nye måter. Måtte de senere årene i livet mitt virkelig bli gylne år – en fantastisk årstid hvor jeg kan vandre med Herren. Måtte jeg være mer klar til å tre tilbake fra det moderne livets panikkartede tempo og vandre stillferdig med Ham. Måtte jeg la hjertet mitt hvile i Herren og Hans tidsløse aldre, og nekte å la meg styres av tidpressets tyranni. Måtte jeg hile i Herren, i Hans grenseløse frihet.

Jeg takker Herren for at jeg kan identifisere meg med Hans langsomme, stødige og dype måte å virke på. Måtte jeg erfare den beste av alle terapier, men Herren som min veileder. Mer og mer ser jeg tingene fra Hans synspunkt. Hva om jeg ikke får tid til å gjøre alt jeg ønsker å gjøre? Lite er mye dersom Herren er i det. Måtte jeg ganske enkelt passe inn i strømmen av Hans formål. Jeg takker Ham for de sannhetene som har blitt en velsignelse for meg nå og da : måtte de bli større og mer konstante realiteter i livet mitt.

For en fryd det er å ha færre krav som presser meg. Måtte Herren motivere meg til å tilbringe enda mer tid alene i Hans nærvær, søke, bade i og stille kommunisere med Ham. Måtte jeg ikke pakke dagene mine fulle med krav som jeg setter til meg selv! Måtte Herren lære meg å ikke rote til livet mitt med mål som ikke er viktige for deg!

Måtte Herren igjen minne meg på ny og på ny at Han er den evige Gud, den Evige:

Min Gud, ta meg ikke bort midt i mine dager! Dine år varer fra slekt til slekt.

Men du er den samme, og Dine år får ingen ende.”

Salme 102:25, 28

Herren er for alltid den samme, og jeg er i Ham, og deler Hans evige liv. Jeg hviler i midten av evighetene, og Herrens tidløshet bli min…

Advertisement
%d bloggers like this: