Dag 23: Når Guds nåde er nok

Apostelen Paulus ba Gud om å ta vekk hans torn i kjødet. Selv om vi ikke vet hva denne tornen var, så vet vi at Gud først valgte å helbrede Paulus for denne tornen i hans neste liv, ikke i dette. Akkurat som Guds nåde var nok for Paulus, slik blir Guds kraft gjort perfekt i din svakhet. Hva betyr dette for deg? Hvordan har Gud vist sin kraft gjennom deg, selv i din svakhet?

Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg, men han svarte: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk.

2 Korinterbrev 12:8-10

Søk Guds godhet

Spesielt når vi er svake, så viser vår himmelske Far sin nåde overfor oss. Han gjør det ofte gjennom andre mennesker. Finn ut hvilke hospitser som finnes nær deg og be for dem som er plasserte der og dem som jobber der. Takk Gud for den trøsten Han gir i Jesus gjennom andre ved slutten av våre jordiske liv.


 

Advertisement
%d bloggers like this: