11 juli: Salige er de rene av hjertet

“Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.”

Matteus 5:8

Dette verset er en av de dypeste skriftstedene i Bibelen som er omtrent umulig å måle eller forstå. Det er en av Jesu mest utrolige uttalelser, en av de utroligste i hele Bibelen. Emnet om hellighet, om renhet i hjertet, kan spores helt fra 1 Mosebok til Johannes åpenbaring. Det er et fantastisk stort emne som rører ved praktisk talt enhver annen bibelsk sannhet. Det er helt umulig å utdype dette emnet helt. Hva du kan lese her er bare en smakebit på dette emnet.

Da Jesus kom til jorden var Israel i en elendig forfatning — politisk, økonomisk og åndelig. I århundrer hadde de vært underlagt fremmede erobrere, og de var således avhengige av andre rent økonomisk, og de betalte skatter til romerne. Enda verre enn den økonomiske og politiske avhengigheten var Israels åndelige svakhet og mangel på tro. Fariseerne var de ledende religiøse lederne som fremmet et lovstyrt og rituelt system som dominerte det jødiske samfunnet. Lovene de lagde ble mer autoritære enn Skriftene selv, og den ærlige jøden innså straks at total lydighet til alle de religiøse kravene var umulig.

I lys av dette blir mange av Bibelens fortellinger mer forståelige. En advokat kom til Jesus og spurte: “Mester, hvilket bud er det største i loven?” (Matteus 22:36). Det var så mange lover å holde at han lurte på hvilken lov han burde konsentrere seg mest om. Nikodemus var en fariseer som helt sikkert visste hva som krevdes av loven for at han skulle bli “akseptert” av Gud. Han kom til Jesus om natten, noe som antyder at han kanskje skammet seg for å gå til Jesus for å finne sannheten. Likevel er det ingen grunn til å tvile på uttalelsene hans. Han visste at Jesus virkelig var sent fra Gud. Jesus visste hva Nikodemus tenkte på, så han slapp å spørre. Jesus fortalte til Nikodemus at han måtte bli født på ny. Å holde loven var ikke nok, Nikodemus trengte — som oss — et nært personlig forhold til Gud, en ny fødsel, starten på et åndelig liv.

Så hva betyr det å være “rene av hjertet“? Ordet for “hjerte” er et velkjent gresk ord, “kardia“. Ordet er brukt for å representere det indre mennesket, hvor motiver og holdninger er. Men i Skriften representerer hjertet mer enn bare følelser, men også tankeprosesser og avgjørelser. Jødene brukte ofte nyrene for å beskrive følelser ettersom følelsene får mageregionen til å knytte seg sammen. Til forskjell er hjertet brukt om tankene, som eksempelvis i Matteus 9:4 hvor det står “Hvorfor går dere med onde tanker i hjertet?” (se også Markus 2:8 og 7:21). Ta også til betraktning utvelgelsen av David som konge fordi han var en mann etter Guds hjerte (1 Samuel 13:14). Når David om til fornuft etter å ha vært dum og uten tro (da han stolte på filisterne istedenfor Gud), så skrev han: “Mitt hjerte er rolig, Gud, rolig og trygt. Jeg vil synge og spille.” (Salme 57:7).

Rene” her er ordet “katharsos“, det som gir oss ordet “katarsis” — det vil si “renselse”. Den grunnleggende betydninger er å rense seg selv for skitt, gjørme og alt som forurenser. Uttrykket brukes innen psykologi og veiledning fr en rensing av sinnet eller følelsene. Det greske ordet ble ofte brukt om metaller som ble raffinert i ilden til alle urenheter var tatt vekk. I den sammenhengen betyr “ren” ublandet, ulegert, uforfalsket.

Gjennom historien har kirken foreslått flere forskjellige metoder for å oppnå åndelig renhet. Noen har blitt munker, andre har påberopt seg en ekstra dose nåde fra Gud. Men Gud har gitt oss muligheten til å leve et rent liv. For det første må vi innse at vi er ute av stand til å leve et eneste hellig øyeblikk uten Herrens ledelse og kraft. For det andre må vi holde oss i Ordet. For det tredje er det essensielt å være kontrollert av den Hellige Ånd og vandre i Ånden. For dret fjerde må vi be uten opphør.

Velsignelsen for dem som er rene av hjertet er at “de skal se Gud.”  Grammatikken her tilsier at de skal se Gud kontinuerlig. Når hjertene våre blir renset gjennom frelsen begynner vi å leve i Guds nærvær. Vi begynner å se Ham med våre åndelige øyne, akkurat som Moses som så Gud herlighet og ba om å få se mer (2 Mosebok 33:18).  Å se Gud var det største håpet til de hellige i Gamle Testamentet.  David ønsket også å få se mer av Herren. “Som hjorten lengter etter bekker med vann, lengter min sjel etter deg, min Gud.” (Salme 42:2).  Renhet i hjertet renser sjelens øyne slik at Gud kan bli synlig. De som kontinuerlig lever med et rent hjerte vil kontinuerlig se Herren. Dette må være en av de største velsignelsene som finnes.


 

Advertisement
%d bloggers like this: