15 desember: Herren er vårt vern

“Herren er et vern for dem som blir undertrykt, et vern når de er i nød. De som kjenner ditt navn, setter sin lit til deg. Herre, du forlater ikke dem som søker deg.”

Salme 9:10-11

For et løfte! Herren vil være et tilfluktsted, et ly, et gjemmested i vanskelige tider.

Trøbbel er en del av livet. Vi lever i en frafalt verden og er del av en frafalt rase. Det er umulig å forstå omfanget av problemene som omhyller klode, eller til og med et enkelt hjerte. Det er ofte overveldende, og til og med dem som bekjenner at de tror på Gud glemmer noen ganger at Han er kilden til hjelp i vanskelige tider.

Når vi kjemper mot prøvelser, sykdom og tap må vi huske at Gud er suveren, og at Han virker i livene våre selv når vi ikke kan forstå Hans forsyn. Når problemer kommer i et ekteskap, eller når foreldre strever med et opprørsk barn, må man huske at Guds Ord er vår kilde til gode råd, og at Gud ikke forlater dem som søker Ham.

Satan foreslår kanskje at problemene die er for store, at der ikke finnes noe håp; men Gud er håpets Gud, og det er Ham vi må søke. Salmisten sier “De som kjenner ditt navn, setter sin lit til deg.” Sa kunnskap om Gud bringer tillitt.

Å forstå at Gud er allmektig får deg til å tro at ingen ting er for vanskelig for Ham. Å forstå at Han er full av nåde gir deg håp til å påkalle Ham år du er i nød. Å forstå at Han er trofast forsikrer deg om at Han vil holde løftene sine.


 

Advertisement
%d bloggers like this: