Dinosaur fotavtrykk i England

Image result for dinosaur footprints in england

Vakkert bevart dinosaur fotavtrykk som nylig er funnet nær Hastings i Sør England er blant de mest mangfoldige og detaljerte som noen sinne er funnet i Storbritannia. Mer enn 85 av disse sporfossilene, som representerer minst syv forskjellige slag dinosaurer, ble oppdaget og dokumentert av et forskerteam fra Oxford University. “I tillegg til den store overfloden og mangfoldet av disse avtrykkene, ser vi også absolutt utrolig detalj,” sa den ledende forfatteren Anthony Shillito. “Du kan klart se hudens tekstur og skjell, i tillegg til fire-tåede klo-merker, som er utrolig sjeldne.”

Fra 2014 til 2018 har kysterosjon av den påståtte cretaceous (145-100 millioner år gammel) Ashford Formation ført til klippe kollapser, noe som har avslørt skjulte fotavtrykk. Teamet besøkte stedet fem ganger i løpet av denne perioden for å undersøke de nylig falne blokkene med stein som inneholdt mesteparten av fotavtrykkene. Det materialet som nå var tilgjengelig hadde oppstått ved basen av Lee Ness sandsteinen, som ligger oppå et lag med gjørmestein. Fotavtrykkene varierte fra 2 cm til over 60 cm brede og var identifisert til å komme fea iguanodonter, en ankylosaur, en stegosaur, teropoder og sauropoder.

Ettersom mesteparten av fotavtrykkene er funnet de de falne blokkene, er mesteparten av enkeltavtrykk; noen avtrykk er av to eller tre, men aldri mer enn fem i rad. Denne meget variable mengden av velbevarte fotavtrykk (som trolig vil bli flere ettersom erosjonen i området fortsetter) legges til en allerede betydelig mengde av dinosaurfunn i Hastings området. Disse inkluderer den originale Iguanadon (1822), og det utrolige funnet av det den aller første fossiliserte dinosaurhjernen.

Hvordan å bevare dinosaur avtrykk?

“For å bevare fotavtrykk, trenger du det riktige miljøet,” sa co-forfatter Neil Davies. “Bakken trenger å være ‘klissete nok’ slik at fotavtrykkene kan settes, men ikke så vått at de vaskes vekk. Du trenger den riktige balansen for å kunne fange og bevare dem.” Selvsagt måtte de fremdeles å bli begravd hurtig under et annet jordslag før de kunne bli slitt vekk.

Majoriteten av fotavtrykkene ble laget i slamholdig gjørme som hardnet til gjørmestein som ligger like under sandsteinen. Det er her “Fotavtrykkene med hudavtrykk blir sett perfekt… avtrykket direkte inn i den underliggende gjørmesteinen, og er et klart bevis på den komplette bevarelsen av sanne overflatespor.”

Mange av disse som er laget i de laveste lagene av sandstein, som også inneholder merker av krusinger, mangler hudavtrykk. Så konsistensen av materialet dinosauren stod i påvirket direkte detaljene av avtrykket som ble laget. Noen av de fossile fotavtrykkene i gjørmestein viser visselig hvor gjørmen var litt for våt, og la igjen et mindre klart fotavtrykk og gjørme som hadde sprutet opp mellom dinosaurens tær.

Langsomt formende jordlag?

Studiets forfattere foreslår sat disse lagene med fotavtrykkene ble lagt ned på et flomplan, og at der var forlengede perioder med sedimentær stasis (pause med å legge ned sedimenter) mellom dem for å tillate for at sporene ble adskilte. Men høres dette fornuftig ut? Hverdagslivet informerer enhver tenkende person at disse sporene ikke kunne ha eksistert i en lang periode før begravelsen.

Ta i betraktning at politiet respondere til et innbrudd og finner ferske fotavtrykk i litt gjørme som leder vekk fra åstedet. Da får de krimteknikerne til å ta en avstøpning så fort som mulig. Hvorfor det? Fordi de forstår at fotavtrykkene vil forsvinne raskt. Dette kunne til og med være snakk om minutter eller timer, avhengig av værforholdene. Selv avtrykk som har blitt hardnet av solen vil, dersom de ikke blir begravet snart etterpå og på den måten skjermet fra effektene av vind og regn, bare var i noen få år, men aldri tusener eller millioner av år. På grunn av kysterosjonen har de på hver av de fem turene sett nye materialer dukke opp, og andre tidligere observerte spor bli slitt bort. Noen ganger har de til og med forsvunnet helt – og tenk at materiale som inneholdt spor kan ha blitt mer motstandsdyktig mot erosjon fra å bli hardnet etter deres begravelse.

Studien har også avslørt at der var spredd virvelløse dyr i steinene de undersøkte, men at dette ikke har skjedd samtidig med dinosauravtrykkene. Implikasjonen av dette er at dinosaurene trådde i mykt materiale som nylig hadde blitt begravd, og at før dette kunne fortsette ble et nytt sedimentært lag lagt på toppen, noe som hindret videre begravelse.

Bibelen har svaret

Så langsomme og gradvise prosesser kan ikke forklare disse fantastiske avtrykkene som bevarer et høyt oppløst hud og klo avtrykk. En mye bedre forklaring er den globale syndefloden for ca. 4,500 år siden. Ettersom “vannet flommet over jorden i 150 dager” (1 Mosebok 7:24), så ville dette avkaste sedimentære jordlag. Og forskjellige prosesser, inkludert vertikale tektoniske landbevegelser, ville ha fått vannet til å trekke seg midlertidig for å avdekke disse lagene. Dette kalles BEDS (Briefly Exposed Diluvial Sediments – kortvarig avdekkede flom sedimenter) hypotesen.

I løpet av denne katastrofale tiden søkte grupper med dinosaurer og andre skapninger tilflukt i høyere landskaper som ennå ikke hadde blitt nådd av dette vannet, eller svømte til slike seksjoner av tørt land som i en kot periode ble avdekket av slike overflatebevegelser. Ettersom vannet til slutt også dekket disse overflatene, ville dyrene flykte og etterlate seg fotavtrykk som i denne gjørmesteinen.

Ettersom vannivået steg igjen, ville det bringe med seg ferske sedimenter som dekket og bevarte fotavtrykkene. Denne oscillierende prosessen kan ha blitt gjentatt flere ganger i hurtig rekkefølge. Dette kan forklare at fotavtrykkene ble funnet i forskjellige lag oppå hverandre, ofte laget av samme dinosaurart. I lange tidsmodeller ville dette betydd at samme arten lagde avtrykk på samme sted, men adskilt av mange tusen eller millioner av år – en forbausende tilfeldighet!

Denne modellen gir en enkel forklaring på noe som ellers ikke kan bli tilfredsstillende forklart ved å bruke lange tidsperioder. Ved å ta syndefloden i betraktning får vi ofte gode svar på noe som ellers kan virke forbløffende for dem som nekter å godta den forklaringen.


 

Advertisement
%d bloggers like this: